+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si
2. strokovna konferenca 2TDK
Danes je v Portorožu potekala 2. strokovna konferenca družbe 2TDK, na kateri smo obravnavali načrtovanje in izvedbo gradnje drugega tira od Divače do Kopra.
Na konferenci smo prisluhnili različnim strokovnjakom s področja gradbeništva in projektiranja, ki so udeležencem predstavili izzive in priložnosti, s katerimi smo se soočali pri umeščanju projekta Drugi tir v prostor, pri projektiranju in tudi pri gradnji posamičnih objektov na trasi. Zelo poglobljeno je bilo predstavljeno projektiranje in gradnja predorov na pobočju Tinjana, prav tako so se udeleženci v podrobnosti seznanili s pomenom celovitega programa geoloških in geofizikalnih raziskav pri razumevanju inženirsko-geoloških pogojev na odseku predorov T3 in T7.
Poseben poudarek je bil namenjen gradnji viaduktov Gabrovica, Glinščica in Vinjan, in sicer so o teh treh viaduktih bili predstavljeni izzivi predvsem z vidika naročnika ter z vidika izvajalca gradbenih del. Posebej smo bili seznanjeni tudi z gradnjo predora Škofije. Strokovno konferenco smo zaključili s predavanjem o Sklopu 3 na projektu. V okviru Sklopa 3 gre za zaključna dela brez katerih proga ne more obratovati, saj se z njimi zagotovi vzdrževanje železniške proge in vgrajenih naprav, varno obratovanje proge ter pogoje za reševanje iz predorov v primeru nesreč, vključno z nadzorom nad obratovanjem vgrajenih sistemov.
6. 12. 2023
📸Alen Franetič, BeGR8 Media
Skip to content