+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si
Odkup apnenca
Drugi tir železniške proge Divača-Koper poteka pretežno v predorih, pri gradnji tako nastaja večja količina viškov izkopnega materiala (predvsem apnenca in fliša). Nekaj materiala uporabimo za lastne potrebe, del pa je predmet prodaje skladno s tem povabilom. Predmet te prodaje je apnenec, prevzem apnenca bo možen v drugi polovici leta 2022.
Vsak ponudnik/kupec, ki želi sodelovati pri odkupu, naj odda ponudbo najkasneje do 27.08.2022 do 10. ure.
Pogoji nakupa so navedeni na spodnji povezavi: https://drugitir.si/javni-pozivi/
Skip to content