+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Prikaz del na celotni trasi

Na sedmih zemljevidih so prikazani izkopi predorov – za vsak predor na trasi posebej. Z zeleno barvo je označen že izkopan del predorov, z rdečo pa deli, ki jih je še potrebno izkopati. Tam, kjer se ob glavni cevi gradi tudi servisna cev, so prikazani napredki na obeh ceveh predora.

Predori, ki se trenutno še gradijo, potekajo pod manj naseljenimi območji. Izkop predora Škofije (T8) je bil zaradi bližine več naselij in nizkega nadkritja najbolj moteč za okoliške prebivalce. V servisni cevi je tam potrebno izkopati še 89 metrov. Na vseh zemljevidih so označena naselja, ki so najbližja trasi novega tira. Iz prikazov izkopa je možno razbrati, kako blizu oz. oddaljena so predorska dela od posameznih okoliških vasi.

Kot je razvidno, so nekateri predori že izkopani (T3, T7 in T8 – glavna cev), v njih poteka izdelava sekundarne obloge. Gre za dela, ki so občutno manj hrupna od izkopa predorov, ki navadno vključuje miniranje.

Trenutno je izkopanih 17.883 metra glavnih in servisnih cevi drugega tira.

7. 03. 2023

Skip to content