+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Betonarne in trajnostni razvoj

Betonarne predstavljajo vitalni segment na projektu 2. tir, saj zagotavljajo temeljni material, ki je nujen za izgradnjo objektov na trasi od Divače do Kopra. Skupni volumen betona, ki ga morajo zagotoviti betonarne na projektu 2. tir je čez 2 milijona kubičnih metrov kar je primerljivo s prostornino 800 olimpijski bazenov. Beton, ki se vgrajuje med gradnjo sproti proizvajajo štiri gradbiščne betonarne in po potrebi še zunanje betonarne, ki se nahajajo v bližini gradbišč.

Vse betonarne, ki proizvajajo betone za gradnjo objektov na projektu 2. tir imajo certificirano kontrolo proizvodnje v skladu z zahtevami SIST EN 206:2013+A2:2021 in SIST 1026:2016.

Beton, ki se proizvaja v betonarnah je v osnovi sestavljen iz mešanice cementa, vode, peska in agregata, običajno v obliki drobljenega kamna ali gramoza. Glede na namen uporabe in tehnologijo vgradnje betona se tem osnovnim sestavinam dodajo še različni mineralni in kemijski dodatki ter polipropilenska ali jeklena vlakna. Te sestavine se mešajo v specifičnih razmerjih, da se doseže želena obdelavnost svežega betona ter končna trdnost in žilavost strjenega betona. Pri pripravi receptur za betone je velika pozornost namenjena optimalni sestavi betona, da so dosežene maksimalne mehanske lastnosti in je zagotovljena trajnost zgrajenih objektov.

V kontekstu trajnostnega razvoja vse betonarne, ki proizvajajo betone za gradnjo objektov na trasi 2. tira od Divače do Kopra skrbno izvajajo optimizacijo porabe energije, uporabljajo nizkoogljične cemente, zmanjšujejo odpadke in uporabljajo recikliran agregat iz izkopa.

4. 7. 2024

Skip to content