+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

BIM pri drugem tiru

Gradbeništvo se še vedno sooča s problemom nizke produktivnosti v primerjavi z drugimi panogami. Temu botruje predvsem pomanjkljivo in počasno prilagajanje tehnologij v gradbeni industriji, ki bi podpiralo bolj učinkovito gradnjo in poslovanje. Najsodobnejši primeri dobrih praks v svetu so pokazali, da je mogoče z uvedbo informacijskega modeliranja gradenj ustvariti velike prihranke ter številne socialne in okoljske koristi, ki se pokažejo pri uresničevanju programov za podnebne spremembe in učinkoviti rabi virov.

Gradnja drugega tira je v celoti podprta s t. i. pristopom BIM (Building Information Modeling), ki ne pomeni samo izdelave digitalnih modelov gradbenih objektov, ampak omogoča tudi celovito upravljanje z informacijami med celotnim investicijskim procesom. Celotno progo drugega tira, dolgo 27,1 kilometra s sedmimi predori in tremi viadukti, sestavlja več kot 720 modelov BIM. Gradniki 3D modelov BIM so obogateni z dodatnimi informacijami (atributi), ki služijo kot osnova za generiranje vizualizacij, animacij in analiz vseh faz gradnje drugega tira.

Celotni proces BIM na projektu poteka od izdelave 3D modelov BIM v fazi projektiranja, preko izdelave 4D in 5D modelov BIM za sprotno spremljanje gradnje, do izdelave 6D modela BIM po zaključku gradnje, ki se bo uporabljal za vzdrževanje drugega tira, potem ko bo proga že obratovala.

Z izvajanjem BIM procesa na projektu Drugi tir je zagotovljeno učinkovito, strukturirano in transparentno sodelovanje ter komunikacija med vsemi sodelujočimi na projektu, učinkovit nadzor kakovosti pred začetkom gradnje, med gradnjo in v obdobju prevzema oziroma predaje objekta, načrtovanje usklajenih projektnih rešitev, izdelava konsistentne, usklajene in natančne projektne dokumentacije, učinkovito in transparentno spremljanje gradnje s pomočjo 4D in 5D modelov BIM, učinkovito poročanje in usklajena izdelava projektne dokumentacije ter izdelava natančnega 6D modela BIM za potrebe upravljanja in vzdrževanja.

Srce izvajanja BIM procesa na projektu Drugi tir je spremljanje gradnje s 4D in 5D modelom BIM, ki omogoča sproten pregled nad vsemi izvedenimi fazami gradnje, vgrajenimi materiali in stroški. Posamezni gradniki modelov BIM so povezani z nalogami terminskega plana in popisom del, kar omogoča izdelavo 4D/5D simulacije spremljanja napredka gradnje. Po vnosu potrjenega napredka za vse aktivnosti, ki so vezane na gradnike modela BIM v določenem časovnem obdobju (mesec dni), se pripravi t. i. potrdilo o plačilu. Tu je razvidna količina in cena izvedenih del v določenem časovnem obdobju, količina in cena iz pogodbenega predračuna, akumulirane količine in cene za obdobje do zadnje mesečne situacije, kumulativne količine in cena za predhodno obdobje in časovno obdobje mesečne situacije ter preostale količine in cene do zaključka projekta.

Celoten proces spremljanja napredka gradnje poteka v skupnem podatkovnem okolju CDE (Common Data Environment), na katerem se izmenjujejo in shranjujejo vsi podatki, ki nastajajo na projektu.

Za uspešno izvedbo procesa BIM in digitalizacije gradnje drugega tira je najpomembnejši človeški dejavnik, ki se izraža v pripravljenosti vseh udeleženih za konstruktivno sodelovanje. Naj ob tem še dodam, da je priložnost za uporabo inovativnih digitalnih delovnih metod  pogosto tudi dobra motivacija za mlade strokovnjake.

Dr. Franc Švegl za GG Gradbeništvo in investicije

Skip to content