+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

DKOM pritrdila odločitvam 2TDK

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači« zahtevek za revizijo, ki ga je vložila družba Yapi Merkezi, zavrnila kot neutemeljen.

Družba Yapi Merkezi je namreč poskusila oddati ponudbo za omenjeno javno naročilo, vendar do izteka roka za oddajo ponudb ni uspešno opravila oddaje ponudbe in je posledično ponudba v sistem bila zabeležena kot prepozno oddana. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je informacijski sistem na dan oddaje ponudb deloval nemoteno.

Družba Yapi Merkezi je predlagala razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila, želela je tudi, da družba 2TDK podaljša rok za oddajo ponudb.

Družba 2TDK je trdila, da je pri oddaji ponudbe šlo izključno za napako družbe Yapi Merkezi pri oddajanju dokumentov ponudbe in ne za napako družbe 2TDK. Tudi državna revizijska komisija zdaj pritrjuje družbi 2TDK, da je ta zakonito vodila postopek zbiranja ponudb.

Skip to content