+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Dosežen dogovor glede poplačila nepredvidenih stroškov ob gradnji viadukta Glinščica

Nadzorni svet in uprava družbe 2TDK sta na današnji seji razpravljala o zahtevkih, vezanih na gradnjo viadukta  Glinščica. Gradnja viadukta Glinščice je sodila med pripravljalna dela projekta Drugi tir in je sofinancirana z evropskimi nepovratnimi sredstvi v višini do 85 % upravičenih stroškov, ki jih je Slovenija prejela v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Viadukt meri 215 metrov in poteka v zavarovanem območju Krajinskega parka Beka. Zasnovan je kot zaprta škatlasta armiranobetonska konstrukcija, ki povezuje prvi in drugi predor v neprekinjen 13-kilometrski predorski objekt.

V času gradnje viadukta v dolini Glinščice so izvajalci na območju enega od štirih opornikov ugotovili slabšo nosilnost temeljnih tal od pričakovane glede na predhodno izvedene geološko-geomehanske raziskave. V tem primeru je bilo to sploh zahtevno, saj je bil teren v dolini Glinščice v času opravljanja raziskav praktično nedostopen. Na podlagi dodatno opravljenih geološko-geomehanskih raziskav se je določila sprememba temeljenja na oporniku pred prvim predorom, iz predvidenega plitvega v globoko temeljenje, to pa je pomenilo izvedbo del, ki v prvotni pogodbi, ki je nastala na podlagi osnovnih raziskav, niso bila predvidena.

Vrednost Aneksa št. 3 (pri čemer poudarjamo, da Aneks št. 1 in 2 nista urejala finančnih posledic, z njima je bil zgolj podaljšan rok za izvedbo) med družbo 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. (naročnik) in konzorcijem v sestavi MarkoMark Nival, d. o. o., Nival invest, d. o. o. in Ekorel, d. o. o. znaša 1.616.050,98 EUR brez DDV, končna vrednost pogodbenih del, vključno z vsemi več in manj deli ter nepredvidenimi in dodatnimi deli znaša 10.118.744,57 EUR brez DDV, kar pomeni, da je končna izvedba premostitvenega objekta Glinščica bila realizirana v okvirih z investicijskim programom predvidenih vrednosti.

Nadzorni svet družbe 2TDK je danes dal soglasje k podpisu aneksa.

S tem je projekt izgradnje premostitvenega objekta v dolini Glinščice zaključen, dela na delovišču v sami dolini pa se intenzivno nadaljujejo z izkopom predorov tako v smeri proti Divači, kot v smeri proti Kopru.

Nadzorni svet družbe 2TDK je podal soglasje k sklenitvi pogodbe za izvedbo deviacije obstoječe železniške proge v Divači s ponudnikom SŽ ŽGP d.d., Ljubljana, GH Holding d.o.o., Ljubljana in RIKO d.o.o. Z izvedbo deviacije obstoječe železniške proge bo omogočena izvedba drugega tira od železniške postaje Divača do predora Lokev (T1).

20. 1. 2023

Skip to content