+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Družba 2TDK ob izrednih vremenskih razmerah vlaga napore v nadaljevanje del, z določenimi omejitvami

Družba Rižanski vodovod je v preteklih dneh vse porabnike pitne vode seznanila, da smo zaradi dolgotrajne suše v slovenski Istri soočeni z upadom izdatnosti vodnih virov in posledično količin pitne vode, ki je na razpolago prebivalstvu in gospodarstvu. Družba Rižanski vodovod je izvajalce del ob tem dejstvu obvestila, da začasno prekinjajo dobavo vode za opravljanje dejavnosti.

V družbi 2TDK smo že pred obvestilom družbe Rižanski vodovod aktivno spremljali izredne vremenske razmere, zato se zelo dobro zavedamo težke situacije, v kateri se je zaradi suše znašlo tako prebivalstvo kot gospodarstvo. Ker smo na nekaterih deloviščih drugega tira odvisni od Rižanskega vodovoda, smo aktivno pristopili k iskanju alternativnih vodnih virov, prav tako pa prilagajamo delovne procese na način, da bomo z deli na gradbiščih trase drugega tira vseeno lahko nadaljevali. Pri tem se bomo v največji možni meri oprli na tehnološko, in ne vodo iz vodovoda. Tudi s tehnološko vodo skrbno ravnamo in jo v različnih procesih večkrat uporabimo. Prav tako bodo izvajalci del na drugem tiru ob tem, ko so zaprti gradbiščni priključki vode Rižanskega vodovoda, poskušali vodo dovažati s štirimi cisternami, potekajo pa dodatno pogovori o večjih kapacitetah.

V družbi 2TDK poudarjamo, da bi ustavitev del na gradbiščih drugega tira, kljub izrednim vremenskim razmeram, pomenila dodatno podražitev projekta, zato vlagamo vse napore v to, da se bodo dela nadaljevala, vendar z določenimi omejitvami. V kolikor bodo izredne vremenske razmere trajale dalj časa, pa bo družba 2TDK zaustavljala tista delovišča, ki so v terminskem načrtu najmanj kritična.

Skip to content