+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

EIB namenja 250 milijonov € za slovenski drugi tir in tako spodbuja trajnostni promet

Evropska investicijska banka (EIB) je z družbo 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.  (2TDK), podpisala pogodbo za posojilo v višini 250 milijonov €, s katerim se bo sofinanciral drugi železniški tir v Sloveniji. Posojilno pogodbo so na Ministrstvu za infrastrukturo ob prisotnosti ministrice Alenke Bratušek podpisali podpredsednik EIB Kyriacos Kakouris ter generalni direktor 2TDK Matej Oset in direktor 2TDK Marko Brezigar.

Sredstva EIB so namenjena podpori projektu, ki je del načrtov za izgradnjo jedrnega železniškega koridorja Baltik–Jadran–Sredozemlje v vseevropskem prometnem omrežju. Nova enotirna proga med Divačo in pristaniščem Koper v dolžini 27 km bo povečala zmogljivosti obstoječe enotirne proge, ki ne zadoščajo več glede na trenutno in pričakovano povpraševanje.

Posel tako izboljšuje železniški dostop do pristanišča Koper, enega od petih pristanišč Združenja severnojadranskih pristanišč (NAPA), ki so na voljo tovornemu trgu Srednje in Jugovzhodne Evrope. Projekcije kažejo, da bo letni prihranek emisij znašal v povprečju 49.000 ton ekvivalenta CO2.

Projekt bo povečal zaposlenost, saj bo ustvaril okrog 13.000 delovnih mest med izgradnjo in okrog 60 delovnih mest med obratovanjem, zlasti v projektnem vodenju, vzdrževanju infrastrukture in upravljanju prometa.

Podpredsednik EIB Kyriacos Kakouris je povedal: »Projekt prinaša stroškovno učinkovitost, večjo prometno varnost in tudi okoljske koristi. Kot podnebna banka se zavedamo vse večje pomembnosti železniškega prometa, ki nam narekuje prehod proč od cestnega prometa. Slednji je precejšen vir povečane onesnaženosti in nujno kliče po trajnostnih prometnih rešitvah. Projekt je povsem usklajen s prometno politiko EU in zeleno agendo ter pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.«

Posojilo EIB je dano pod ugodnimi pogoji, dopolnjuje pa ga financiranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope in kohezijskih skladov. Zasluga za dodatno financiranje gre tudi svetovalnim službam EIB, ki so se vključile v pripravo projekta (prek programa  JASPERS).

Direktor družbe 2TDK Marko Brezigar je povedal: »V letu 2019 je posojilo prejelo prvostopenjsko odobritev sveta direktorjev EIB. V štirih letih do danes smo v tesnem sodelovanju z EIB dosegli vse dogovorjene mejnike, s tem pa pokazali, da družba 2TDK projekt drugega tira upravlja pregledno in stroškovno učinkovito. Veseli smo, da je banka prepoznala pomembnost projekta ne samo za Slovenijo, ampak tudi za širšo regijo.«

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je povedala: »Današnji podpis pogodbe za financiranje projekta drugega tira je pomemben mejnik, ki potrjuje, da je projekt na pravi poti do uspeha. Izredno me veseli, da smo sklenili ta ključni korak, s katerim smo pomembno povečali financiranje projekta. Izgradnja drugega tira med Divačo in Koprom je bistvena za krepitev povezljivosti v širši evropski regiji. Prispeva k njeni večji konkurenčnosti in mobilnosti prebivalstva. Še zlasti pa bo od zelo dolgoročnega posojila pod ugodnimi pogoji Evropske investicijske banke, naše skupne finančne ustanove, imela koristi Republika Slovenija. S tem sodelovanjem EIB še poudarja zavezanost svojemu razvojnemu poslanstvu in krepi pozitiven učinek našega partnerstva.«

8.12.2023

Skip to content