+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Etični kodeks 2TDK

Etični kodeks določa načela ravnanja in obnašanja v 2TDK, Družbi za razvoj projekta, d.o.o., ki so zavezujoča za vse zaposlene, ne glede na delovno mesto, in člane nadzornega sveta. Kodeks določa tudi naša osnovna vodila delovanja in odgovornosti, ki jih imamo tako v medsebojnih odnosih kot v odnosih do pogodbenih partnerjev, državnih organov, družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo, ter vseh ostalih deležnikov, ki na različne načine vzpostavljajo odnos z nami.

Pri svojem delu se zavzemamo za strpnost, medsebojno spoštovanje in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Spodbujamo pošteno in etično ravnanje ter poslovanje, ki je skladno z veljavno zakonodajo.

Naš cilj je uresničitev zastavljenega projekta izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Družba 2TDK se pri opravljanju svojih aktivnosti zavezuje poslovati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi.

 

Etični kodeks družbe 2TDK

Skip to content