+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Etični kodeks 2TDK

Etični kodeks določa načela ravnanja in obnašanja v 2TDK, Družbi za razvoj projekta, d.o.o., ki so zavezujoča za vse zaposlene, ne glede na delovno mesto, in člane nadzornega sveta. Kodeks določa tudi naša osnovna vodila delovanja in odgovornosti, ki jih imamo tako v medsebojnih odnosih kot v odnosih do pogodbenih partnerjev, državnih organov, družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo, ter vseh ostalih deležnikov, ki na različne načine vzpostavljajo odnos z nami.

Pri svojem delu se zavzemamo za strpnost, medsebojno spoštovanje in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Spodbujamo pošteno in etično ravnanje ter poslovanje, ki je skladno z veljavno zakonodajo.

Naš cilj je uresničitev zastavljenega projekta izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Družba 2TDK se pri opravljanju svojih aktivnosti zavezuje poslovati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi.

Družba je v okviru Etičnega kodeksa sprejela Navodila o ravnanju v primeru nepravilnosti in zaščiti prijaviteljev  v družbi 2TDK d.o.o., ki določajo da je prijavitelj lahko znana ali neznana (anonimna) fizična oseba, ki ustno ali pisno prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi.

 

Prijavo nepravilnosti oziroma kršitev pri delovanju družbe 2TDK se lahko poda preko naslednjih komunikacijskih medijev:

  • prek elektronskega naslova: prijave.zlorab@2-tdk.si, do katerega ima dostop le pooblaščenec za skladnost,
  • pisno na naslov  2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana s pripisom »Za pooblaščenca – NE ODPIRAJ«,
  • na osebnem srečanju s pooblaščencem za skladnost poslovanja (le-ta bo v takem primeru izdelal uradni zaznamek o prijavi), po predhodni najavi po e-pošti na zgoraj navedeni elektronski naslov,
  • na telefonski številki pooblaščenca za skladnost – v takem primeru se lahko po predhodnem obvestilu prijavitelja njegov klic snema, prijavitelju pa se omogoči, da preveri, popravi in s svojim podpisom potrdi zapis ustne prijave,
  • anonimno preko obrazca na spletni strani družbe.

 

Etični kodeks družbe 2TDK

Skip to content