+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Evropska investicijska banka je odobrila posojilo za drugi tir

Svet direktorjev EIB je danes dokončno odobril kredit v višini do 250 milijonov evrov za projekt Drugi tir Divača – Koper, do podpisa kreditne pogodbe pa bo prišlo predvidoma konec leta 2023. Pričetek črpanja kredita EIB je predviden v letu 2025. Posojilo EIB predstavlja 21 % vrednosti investicije, investicijska vrednost projekta v tekočih cenah je namreč ocenjena na 1.109 mio EUR.

Svet direktorjev EIB je sicer že 15. maja 2019 odobril posojilo družbi 2TDK, vendar je za dokončno odobritev posojila določil še številne dodatne pogoje, med drugim je zahteval poroštvo države, podpisano koncesijsko pogodbo in pogodbo SLA (Service Level Agreement) s SŽ-Infrastruktura, s konkurenčnim postopkom izbor nadzornika gradbenih del, izdelavo revizije prometnega modela, omejitev v zvezi z višino ocenjene vrednosti gradbenih del ter ustrezno posodobitev finančnega in ekonomskega modela.

Nadalje je Evropska investicijska banka določila tudi pogoje za začetek črpanja posojila, ki so bili: dokončanje izkopnih del v vseh predorih, zaprtje celotne finančne konstrukcije in zaključeni okoljski postopki ter zagotovljena finančna sredstva v povezavi z investicijami za širitev Luke Koper.

Družba 2TDK je izpolnila večino od navedenih pogojev za podpis kreditne pogodbe že v drugi polovici leta 2021, ko je bila EIB predložena še Študija izvedljivosti in pojasnjena vrednost glavnih gradbenih del, skladno s podpisanimi pogodbami. Družba 2TDK je morala zaradi rasti cen materialov in energentov ter inflacije pristopiti tudi k drugi novelaciji Investicijskega načrta (NIP2), v katerem je definirala novo investicijsko vrednost z opredelitvijo virov financiranja, NIP2 pa je bil sprejet na skupščini družbe 25. 05. 2023.

EIB kot ena izmed pomembnejših mednarodnih finančnih institucij je ob vseh pogojih, ki jih je družba 2TDK morala izpolniti, še dodatno preverjala navedbe civilne družbe ter posameznikov, ki so se obrnili na njih tako glede spoštovanja okoljskih standardov kot tudi glede različnih navedb o transparentnosti projekta. Po temeljitem pregledu in preverjanju ter preučitvi vseh dokumentov je upravni odbor banke dne 20. 06. 2023 brez pripomb potrdil izpolnjevanje pogojev za dodelitev kredita EIB.

Po današnjem glasovanju Sveta direktorjev EIB in posledični odobritvi posojila, za katerega je bilo treba predložiti vrsto dokumentov in posredovati precej dodatnih pojasnil za izpolnitev zahtev EIB, je jasno, da družba 2TDK projekt vodi transparentno in gospodarno ter da je drugi tir ekonomsko upravičen projekt, ki bo izboljšal povezljivost Slovenije s srednjo in vzhodno Evropo ter prinesel slovenskemu gospodarstvu številne koristi.

12.7.2023

Skip to content