+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Geofizikalne raziskave na trasi drugega tira železniške proge Divača – Koper

Drugi tir poteka po geološko raznolikem območju: med karbonskimi formacijami slovenskega Krasa in flišnimi formacijami slovenske Istre. Na trasi se izvajajo geofizikalne raziskave pri gradnji dveh predorov – T1 (Lokev) in T2 (Beka). Tukaj se pričakuje, da se bo odkrilo približno 100 kraških pojavov.

Namen geofizikalnih raziskav je zaznati morebitni kraški pojav na trasi gradbenih del preden do njega pridemo z izkopom, s čimer zmanjšamo nepredvidljivost kraških pojavov v izkopnem območju. Takšne raziskave zagotavljajo varnost med gradnjo kot tudi v fazi obratovanja. Z raziskavami se določi geometrija kraških pojavov, njihovo lego glede na predor, ugotavljanje potencialne vodonosnosti ter ostale značilnosti, ki bodo omogočile ustrezno načrtovanje oziroma sanacijo kraškega pojava, da le ta ne bo ogrožal uporabnosti ali stabilnosti predora na kratki in dolgi rok.

Za same geofizikalne preiskave izvajalec uporablja georadar (GPR – ground penetrating radar), ki za ugotavljanje sestave hribine uporablja radijske valove, to so mikrovalovi v radijskem delu spektra elektromagnetnega valovanja. Oddajna radijska antena v hribino pošilja radarske pulze, ki se ob prehodu ovire z drugačnimi električnimi lastnostmi odbijejo in vrnejo k sprejemni anteni. Tako zaznamo anomalije v zgradbi hribine, ki je lahko tudi potencialni kraški pojav.

Georadarske meritve potekajo v vrtinah, v katere izvajalec vstavi instrument georadarsko sondo, ki je sestavljena iz oddajne in sprejemne radarske antene.  Vzdolž celotne dolžine izkopa predorov T1 in T2 se bo v čelo kalote izvedlo 100 metrov dolge horizontalne vrtine. Geofizik izvaja meritev polmera najmanj 15 m okoli vrtine, merjenje v kaloti predora pa traja največ 6 ur.  Z interpretacijo rezultatov se določi stopnja zakraselosti in se pripravi poročilo izvedenih meritev.

Vsak odkrit kraški pojav si ogleda krasoslovec, ki izvede popis biotske raznovrstnosti in sedimentološke popise ter poda strokovno mnenje o pomembnosti odkritega kraškega pojava. Krasoslovec predlaga tudi način sanacije kraškega pojava. Predhodne geofizikalne preiskave so pomembne zato, da so krasoslovci opozorjeni na bližino kraškega pojava, s tem pa so tudi v pripravljenosti za takojšnji terenski ogled in preučitev odkritega kraškega pojava.

Skip to content