+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Izbran je ponudnik za SV naprave na postaji Divača

Družba 2TDK je uspešno zaključila pogajanja in izbrala ponudnika za izvedbo del »Preureditev obstoječega SV zavarovanja na postaji Divača«. Ponudbo v vrednosti 4.147.211,92 EUR brez DDV je oddal Konzorcij Siemens Mobility Austria GmbH (vodilni partner) in Siemens Mobility d.o.o. (partner).

Pogodba obsega nadgradnjo obstoječih signalnovarnostnih naprav na postaji Divača zaradi priključitve nove proge. Signalnovarnostne naprave so, poenostavljeno gledano, elektronsko krmiljene postavljalnice, ki v povezavi z svetlobnimi signali ob progi in drugo opremo,  dovoljujejo ali prepovedujejo vožnjo vlakov na posameznih progovnih odsekih in postajah. Z njimi se zagotavlja varnost in urejenost prometa na progi, saj gre za tehnična sredstva, s katerimi se zavaruje kritična mesta (kretniška področja, odprto progo med postajami, križanja železnice s cestami v istem nivoju, postajne tire….).  Elektronske signalnovarnostne naprave razbremenjujejo prometno osebje rutinskih postopkov oziroma zmanjšajo vpliv tako imenovanega »človeškega dejavnika«, ki je bil v preteklosti  največkrat odgovoren za ogrožanje varnosti.

Izvajanje del po tej pogodbi bo potekalo vzporedno z izvajanjem  del tako imenovanega Sklopa 3. Časovnica izvedbe projekta železniške proge Divača–Koper predvideva, da se bodo vsa dela zaključila do konca leta 2025, v prvi polovici leta 2026 pa bo potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje.

9.5.2024

Skip to content