+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Izbran ponudnik za GSM-R naprave na drugem tiru

Družba 2TDK je uspešno zaključila pogajanja in izbrala ponudnika za izvedbo del »GSM-R sistem na novi progi Divača – Koper«. Ponudbo v vrednosti 11.937.846 EUR brez DDV je oddala družba Kontron, d.o.o. Odločitev o izboru ponudnika je včeraj potrdil tudi nadzorni svet družbe 2TDK.

Sistem GSM-R je brezžični radijski komunikacijski sistem, ki preko baznih postaj in repetitorjev, postavljenih vzdolž železniških prog, zagotavlja kakovostno, neprekinjeno in zanesljivo komunikacijo med vozilom na progi in osebjem, ki upravlja promet, kot tudi vso ostalo komunikacijo med osebjem, ki neposredno ali posredno sodeluje pri izvajanju železniškega prometa ter vzdrževanju železniške infrastrukture. Kot tak je del enega od osnovnih strukturnih podsistemov železniške infrastrukture, in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija.

Na trasi drugega tira je predvidenih 11 baznih postaj na šestih lokacijah in 40 repetitorjev. Novo omrežje GSM-R na progi od Divače do Kopra bo postavljeno tako na odprtem delu proge kot v predorih.

Postavitev GSM-R sistema bo potekala vzporedno z izvajanjem Sklopa 3, podpis pogodbe pa pomeni, da družba 2TDK sledi načrtovani dinamiki izvajanja del. Časovnica izvedbe projekta predvideva, da se bodo vsa dela zaključila do konca leta 2025, v prvi polovici leta 2026 pa bo potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje.

11.1.2024

Skip to content