+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Izbran ponudnik za izvedbo del Sklopa 3

Družba 2TDK je uspešno zaključila pogajanja in izbrala ponudnika za izvedbo del »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«. Dosegla je, da je ponudba izvajalca za približno 4 milijone evrov nižja od ponujene cene s strani izvajalca. Družba 2TDK je v pogajanjih z izvajalcem vztrajala, da morajo biti vsa dela dokončana do konca leta 2025, kar je uprava zagotovila tudi v noveliranem investicijskem programu. Izbran ponudnik je v fazi pogajanj prikazal terminski načrt in tehnologijo izvedbe del, ki zagotavlja dokončanje vseh del do 31. 12. 2025, v prvi polovici leta 2026 pa bo potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje.

Ponudbo v vrednosti 203.800.754,29 EUR brez DDV je oddal konzorcij SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d., Kolektor IGIN d.o.o., GH Holding d.o.o. in YM Construction d.o.o.

Po pravnomočnosti odločitve o izboru sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Skip to content