+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

[Izdelujejo se portali predorov]

Portal je vhod v predor in ima praktično ter estetsko funkcijo. Praktična funkcija portala pomeni zaščito železniške proge pred kamenjem, zemljo ter vodo. Estetska funkcija predorskega portala pa je, da služi kot prehod iz zunanjosti v notranjost predora. Portal je pomemben element vsakega predora, primarna zahteva za portalna območja je njihova stabilnost.

Na progi drugega tira bodo videzi portalov različni. Pri prvem in zadnjem predoru bo portal v polkrožni izvedbi, kar pomeni v obliki podaljšane predorske cevi z odebeljenim robnim vencem. Primer takšnega portala se zdaj gradi na koprski strani predora Škofije (T8). V vseh drugih predorih bo portal oblike večkotnika.

Trenutno je izkopanih preko 36 kilometrov kalot predorskih cevi na trasi drugega tira ter 15 kilometrov notranje obloge predorov.

20. 5. 2024

Skip to content