+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Na projektu drugi tir kljub nekaterim podražitvam v gradbeni panogi tudi prihranki

Družba 2TDK zavrača navedbe, da je družba 2TDK Kolektorjevemu konzorciju potrdila aneks na račun višjih cen surovin, zaradi česar naj bi se projekt drugi tir podražil za slabih 88 milijonov. V družbi 2TDK poudarjamo, da je bilo do sedaj zaradi podražitev, s katerimi se sooča celotna gradbena panoga, izvajalcem del obračunanih 8,8 milijonov evrov. Dejstvo namreč je, da se gradbena panoga trenutno sooča z izrednimi tržnimi in geopolitičnimi razmerami, ki vplivajo na cene materialov, energentov, logistiko, kar se odraža v nekaterih podražitvah.

Družba 2TDK konzorciju Kolektor ni priznala ne 12 % in ne 14 % podražitve, kot navajajo v medijih, temveč bomo izvajalcem v skladu z veljavnim internim protokolom in ob upoštevanju 656. člena Obligacijskega zakonika priznavali zahtevke za spremembo cen, ki bodo presegale 10 %, ob upoštevanju indeksa GZS 06-ostala nizka gradnja.

V družbi 2TDK v tem trenutku nimamo informacij o zahtevku s strani konzorcija Kolektor v višini ali odstotkih kot jih navajajo v nekaterih medijih.

Naj ob tem še dodamo, da so v okviru projekta 2TDK predvidene tudi rezerve za nepričakovana in nenačrtovana dela oz. stroške. V primeru spremembe cen vhodnih surovin, ki vplivajo na indeksiranje gradbenih situacij, so tako ugotovljene spremembe cen financirane iz načrtovanih rezerv. Od podpisa pogodb, ki so bile sklenjene v marcu (Sklop 2) in maju (Sklop 1) je bilo do konca leta 2022 iz tega naslova, kot smo že navedli, obračunanih 8,8 mio EUR, celotna vrednost pogodbenih del pa znaša 628, 35 mio evrov. Ob izvajanju projekta se po drugi strani realizirajo tudi prihranki, ki so bili že evidentirani in so trenutno ocenjeni na cca. 15 mio EUR.

Družba 2TDK pristojno ministrstvo, nadzorni svet in javnost redno ter ažurno obvešča o vseh okoliščinah izvajanja projekta in delovanja družbe 2TDK.

Skip to content