+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Na strokovni konferenci o premaganih izzivih pri gradnji 2. odseka drugega tira Divača Koper

Družba 2TDK je v četrtek, 8. junija 2023, v Lipici organizirala strokovno konferenco z naslovom »Izzivi gradnje drugega tira – odsek 2 Črni Kal – Koper«.

Gradnja drugega tira od Divače do Kopra je v tem trenutku največji infrastrukturni projekt v državi in predstavlja zaradi terena in geoloških razmer svojstven izziv, tako inženirski, projektantski kot tudi geološki. O različnih vidikih gradnje so na konferenci spregovorili priznani strokovnjaki. Strokovni javnosti pa smo predstavili tudi sam projekt gradnje in prednosti, ki jih bo zgrajen drugi tir prinesel logistični panogi ter slovenskemu gospodarstvu.

Marko Brezigar, direktor družbe 2TDK, je izpostavil pomembnost hitrega dokončanja proge, saj države v naši soseščini pospešeno gradijo nove železniške povezave. Avstrija, Italija in Hrvaška v železniško infrastrukturo vlagajo ogromne količine denarja. Pristanišča se vedno ostreje bojujejo za blagovne tokove, do Luke Koper je pomorska pot 7 dni krajša čez Sueški prekop iz Tokia do Evrope kot preko severnoevropskih pristanišč in to prednost mora Slovenija čim prej izkoristiti. Zgrajen drugi tir lahko pomeni pomembno konkurenčno prednost pred drugimi državami v naši soseščini.

Drago Dvanajščak, samostojni strokovni sodelavec za predore v družbi 2TDK, je predstavil nekatere konkurenčne prednosti drugega tira, nato pa spregovoril tudi o podatkih v povezavi z izgradnjo predora Škofije. Izvajalci del so v flišni zemljini včasih izkopali tudi med 10 do 12 metrov predora, kar pomeni zelo hitre napredke pri gradnji.

O projektiranju tega predora je spregovoril  dr. Vojkan Jovičić iz podjetja Irgo. Težavo pri predoru Škofije je predstavljalo predvsem nizko nadkritje na določenih odsekih, zato so bili pri gradnji potrebni nekateri posebni ukrepi.

Eno izmed ključnih vlog pri projektu prevzema tudi nadzor oz. inženir, o vlogi katerega je spregovorila Karmen Košutar iz DRI. V ekipi inženirja je 60-75 strokovnjakov, razdeljenih na dve področji, in sicer na ekipo nadzornikov in ekipo posameznih strokovnjakov, ki nudijo inženirsko podporo. Košutarjeva je podrobno opisala posamezne naloge, ki jih izvajajo pri inženirskem nadzoru in izpostavila pomen dobre komunikacije med vsemi sodelujočimi na projektu.

Dr. Vlado Vukadin iz podjetja Irgo Consulting, pa je izpostavil pomen geološko-geotehnične in hidrogeološke spremljave na projektu gradnje drugega tira in vsem prisotnim na zanimiv način pojasnil, zakaj sploh potrebujemo tovrstno spremljavo na gradbenih projektih. Postregel je tudi z vrsto zanimivih podatkov in nekaterimi presenečenji, ki jih prinaša zanimiva geološka sestava tal na območju gradnje drugega tira.

Strokovno konferenco je s predavanjem zaključil Marjan Pipenbaher, avtor vseh treh viaduktov na trasi drugega tira, Vinjana, Gabrovice in Glinščice. Pipebnaher je spregovoril, kakšne izzive glede umestitve v prostor so predstavljali vsi trije projekti. Poseben izziv je predstavljal tako viadukt Glinščica, zaradi umeščenosti v krajinski park Beka, tako zaradi avtocestnega viadukta kot izjemnih vremenskih pojavov (burja, neurja, vodne trombe, …) je bil poseben izziv tudi umestitev viadukta Gabrovica v prostor oz. ob poznejši dvotirnosti dva viadukta pod črnokalski viadukt. Nekaj preglavic pa je projektantom povzročal tudi projekt viadukta Vinjan, saj je bilo treba viadukt zaradi fosilnega plazu preprojektirati. Marjan Pipenbaher je glede vseh treh viaduktov predstavil tudi več različnih rešitev umestitve v prostor.

Skip to content