+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si
Napredki viadukta Gabrovica
Že pogled skozi okno, ko se peljemo po primorski avtocesti, razkriva, da gradnja viadukta Gabrovica, ki poteka pod njim, lepo napreduje. Danes se betonira spodnja plošča desetega segmenta viadukta, veže pa se že armatura spodnjega dela enajstega segmenta. Vodoravni del viadukta je sestavljena iz trinajstih segmentov, ki tvorijo voziščno konstrukcijo viadukta Gabrovica. Tipična dolžina posameznega segmenta pri viaduktu Gabrovica znaša 32 metrov.
Železniški viadukt poteka približno na polovici višine stebrov črnokalskega viadukta, višinska razlika med viaduktoma na mestu križanja je 30 metrov. Stebri viadukta Gabrovica slogovno sledijo stebrom viadukta Črni Kal, njihova višina je od 13 do 64 metrov. Ritem stebrov in dolžine razponov so izbrane tako, da so stebri na nivoju terena paroma horizontalno poravnani, tako da viadukt deluje uravnoteženo.
Voziščna konstrukcija viadukta Gabrovica se gradi s tehnologijo postopnega narivanja. Postopna narivna gradnja pomeni potiskanje prednapetih armiranobetonskih elementov, ki se po segmentih izdelujejo v delavnici. V delavnici se izdelujejo posamezni segmenti v monolitnem betonu kontaktno na predhodni element, potem se nov segment prednapne, celotna do tedaj izdelana konstrukcija pa se potisne naprej. Sledi ponavljanje tega postopka pri izdelavi vsakega tipičnega takta. Betoniranje vsakega segmenta poteka v dveh fazah: najprej se izvede betoniranje spodnje plošče in ojačitvenih reber voziščne konstrukcije, potem pa se zabetonira stojini voziščne konstrukcije.
Viadukt Gabrovica je v radiju 1500 metrov in ima vzdolžni padec 1,7 %.
25.9.2023
Skip to content