+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si
[O ohranjanju in varovanju narave ob gradnji drugega tira]
Gradnja infrastrukturnih objektov ima lahko določen vpliv na okolico, tako tudi gradnja drugega tira, čeprav se proga, kjer je to možno, v največji možni meri izogne strnjenim naseljem, prav tako pa 75% proge poteka pod zemljo, kar ima skupaj z načinom prevoza, vlakom, predvsem ekološke in trajnostne prednosti.
Pri umeščanju drugega tira v prostor so se poiskale rešitve, ki so naravi najbolj prijazne, saj proga poteka po okoljsko občutljivih in varovanih območjih. Želimo, da okolje kljub velikim gradbenim posegom ostaja čim bolj nedotaknjeno.
Največji vpliv na okolje je v času gradnje. Zato izvajamo številne okoljske monitoringe, izvajamo omilitvene ukrepe in v primeru morebitnega poslabšanja stanja, nemudoma ukrepamo. Tako skrbimo za okolje ter varujemo in ohranjamo naravo.
Skip to content