+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Odkup viškov apnenca

Družba 2TDK je z družbo Salonit Anhovo podpisala pogodbo, s katero bo Salonit odkupil presežke apnenca. Nadzorni svet družbe 2TDK se je seznanil z vsebino in podal soglasje k sklenitvi Aneksa št. 3 k Pogodbi za Zagotovitev ustreznega deponijskega prostora za viške materiala izkopanega na trasi drugega tira železniške proge Divača – Koper.

Pri gradnji drugega tira se pri izkopu predorov namreč soočamo z velikimi količinami materiala (apnenca, fliša, zemeljskega izkopa), prostora za odlaganje pa je premalo. Delno apnenec izvajalci del na drugem tiru že predelajo in uporabijo pri drugih fazah dela (nanašanje brizganega betona v predorih), še vedno pa so ostajale količine, ki jih pri gradnji drugega tira ne bomo uporabili.  Ocena je, da bo v času gradnje skupna količina izkopnega materiala znašala 4.306.672 kubičnih metrov, od tega apnenca 2.539.042 kubičnih metrov. Slabo polovico tega bomo predelali na gradbiščih, dobrih 600 tisoč m3 pa je predmet prodaje.

6. 1. 2023

Skip to content