+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Pritožbeni mehanizem v povezavi z deli na trasi drugega tira Divača - Koper

Podjetje 2TDK omogoča možnost vložitve pritožbe zaradi del v povezavi z gradnjo drugega tira Divača – Koper predvsem za lokalne skupnosti – krajane, ki živijo ob trasi drugega tira in na katere bo gradnja najbolj vplivala. Različna vprašanja, komentarji, mnenja, predlogi in pobude se ne bodo obravnavali po pritožbenem postopku, temveč skladno z dobro poslovno komunikacijo in ustrezno področno zakonodajo.

 

Pritožbeni mehanizem bo v veljavi ves čas gradnje, pritožbo pa se lahko vlaga brez stroškov za pritožnika.

 

Pritožbeni postopek se lahko sproži na naslednje načine:

a.) Neposredno pisno ali ustno na zapisnik na družbo 2TDK

Pritožbo lahko oddate na pripravljenem obrazcu, ki je objavljen tukaj.

Prosimo, da v obrazcu navedete ustrezne podatke za to, da se bo pritožba v zvezi s projektom drugi tir lahko obravnavala. Izpolnjeni obrazec pošljete pisno na naslov: 2TDK, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na: info@2-tdk.si.

Omogočena je tudi možnost začetka pritožbenega postopka na ustni način na zapisnik.

b.) Pisno ali ustno preko lokalne skupnosti/županove komisije, z namenom, da se pritožba posreduje naprej na 2TDK

V podjetju 2TDK pritožbe krajanov in lokalne skupnosti obravnavamo skupaj s krajevno oziroma lokalno skupnostjo. Predvideni postopek je, da se pritožba (preko krajevne skupnosti ali osebno) poda na županovo komisijo posamezne občine, ki je ustanovljena prav z namenom spremljanja projekta in sprejemanja pritožb ter koordinacije glede urejanja pritožb s podjetjem 2TDK. V tem trenutku deluje zgolj županova komisija Mestne občine Koper, s katero se predstavniki 2TDK redno sestajajo na mesečnih koordinacijah, na katerih obravnavajo ustne in pisne zahtevke krajanov in lokalne skupnosti.

c.) Dnevi odprtih vrat družbe 2TDK

Družba 2TDK v času trajanja gradnje železniške proge Divača – Koper pripravlja tudi dneve odprtih vrat za splošno javnost. Glavni namen dogodka je predstavitev projekta javnosti, medijem, opis ažurnega stanja projekta in odgovarjanje na vprašanja v povezavi s projektom, vendar pa se lahko tudi ob tovrstnih dogodkih zaradi prisotnosti kompetentnih zaposlenih na takšnem dogodku, sprožajo pritožbeni postopki. Dnevi odprtih vrat potekajo predvidoma v juniju in decembru, javnost pa je o točnem datumu dogodka pravočasno obveščena preko spletnih omrežij, preko omrežij občin, v katerih dogodek poteka in preko drugih sredstev javnega obveščanja.

d.) Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (PSCN)

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper (v nadaljevanju PSCN) je ustanovila slovenska vlada 10. maja 2018. Projektni svet je imenovan do zaključka izgradnje drugega tira in se bo seznanjal s podatki in dokumentacijo, ki se nanašajo na izvajanje projekta drugi tir. Člane civilne družbe je izbrala medresorska strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije, Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo. Pritožbeni postopek se lahko prične tudi prek PSCN.

 

 

Informacije, ki jih bo pritožnik navedel v svoji pritožbi, bodo obravnavane izključno za potrebe obravnave pritožbe, osebne podatke pa bomo obravnavali skladno z GDPR in področno zakonodajo.

 

Družba 2TDK sicer ni naklonjena obravnavi anonimnih pritožb, saj je na navedbe iz anonimnih pritožb nemogoče odgovoriti, ker naslovnik, ki bi odgovore na pritožbe prejel, ni znan. Vendar pa je razumljivo, da se ljudje iz različnih razlogov ne želijo izpostavljati, zato bo družba 2TDK navedbe iz anonimnih pritožb preverila in glede na naravo pritožbe ukrepala.

 

Družba 2TDK vsako pritožbo, ki do nje pride, obravnava in se do nje ustrezno opredeli. Pritožbe bodo obravnavali strokovni sodelavci podjetja, ki za namen obravnave pritožbe oblikuje komisijo v sestavi najmanj dveh in največ štirih sodelavcev. Po sklepu uprave se lahko v takšno komisijo vključi tudi zunanji strokovnjak. Omenjeni bodo identificirali tako konkretno pritožbo kot vse potrebne ukrepe v zvezi z njo. Pritožbeni postopek se zaključi z dnem odpošiljanja odgovora v zvezi s pritožbo pritožniku.

Skip to content