+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Projekt Drugi tir se vrača v zanesljive tirnice

Družba 2TDK z zadovoljstvom sprejema odločitev vlade, ki je potrdila Novelacijo investicijskega programa (NIP2) za projekt Drugi tir. NIP2 predvideva dokončanje gradbenih del do konca leta 2025, investicijska vrednost projekta v tekočih cenah pa je ocenjena na 1.109 mio EUR, kar je 3,5 % manj (oz. 41 milijonov manj) od osnovnega Investicijskega programa iz leta 2019.

Družba 2TDK je NIP2 pripravila tako zaradi novih okoliščin na projektu kot tudi zaradi višanja cen gradbenih materialov, surovin in energentov, ki vplivajo na številne vidike gradnje Drugega tira. Z omenjeno novelacijo se iz financiranja projekta izključuje kapital tuje zaledne države, obenem pa je predvideno uspešnejše črpanje nepovratnih evropskih sredstev.

Uprava družbe 2TDK, ki jo sestavljata generalni direktor Matej Oset in direktor Marko Brezigar, je od nastopa svojega mandata izvedla podroben pregled stanja projekta, opravila poglobljeno analizo ter v dialogu s partnerji pri projektu našla rešitve ter ustrezne ukrepe, da projekt Drugi tir ponovno pripeljemo v zanesljive tirnice.

Uprava 2TDK bo tako ne glede na odmike, ki jih beležimo v časovnici pri izvedbi glavnih gradbenih del, s pospešitvijo vseh del in sočasnim izvajanjem Sklopa 3 z glavnimi gradbenimi deli celoten projekt vrnila v časovne okvirje, ki so bili predstavljeni v osnovnem Investicijskem programu iz leta 2019. Uprava 2TDK pričakuje, da se bodo vsa dela zaključila do konca leta 2025, leta 2026 pa bo potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje.

Uprava družbe 2TDK še ugotavlja, da je Investicijski program iz leta 2019 predstavljal dober načrt za izvedbo celotnega projekta, zato tudi pripravljeni NIP2 za izhodišče sprejema omenjeni investicijski program. V času od  leta 2019 pa so se na projektu sprejemale nekatere nejasne odločitve, kot je bil npr. sprejetje NIP1, ki je bil izdelan brez ustrezne pravne podlage in je projekt v zadnjih dveh letih pripeljal v nezanesljive okvirje.

Tudi na podlagi NIP 2 bo Drugi tir zgrajen ceneje kot je bilo predvideno ob začetku projekta. V letu 2019 je bila v IP ocenjena vrednost projekta 1.150 milijonov EUR, z NIP2 pa vrednost ocenjujemo na 1.109 milijonov EUR, kar je 3,5 % manj (oz. 41 milijonov manj) od osnovnega Investicijskega programa iz leta 2019.

Skip to content