+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Raki v dolini Glinščice

V dolini Glinščice, ki je zaradi izjemnih lastnosti narave še posebej varovana, so izvajalci monitoringa vodnih organizmov Matrika ZVO potrdili prisotnost potočnih rakov v vodotoku Glinščica, kar kaže na ustrezno izvajanje predpisanih omilitvenih ukrepov pri gradnji. Več različno starih osebkov potočnega raka so našli v sklopu mesečnega ogleda v juniju na območju struge pod viaduktom.

Izvajalci gradbenih del na drugem tiru in družba 2TDK si ves čas gradnje v največji meri prizadevamo, da okolje kljub velikim gradbenim posegom ostane čim bolj nedotaknjeno. Tudi zato izvajamo redne monitoringe okolja, med njimi tudi monitoringa živali.

Rak koščenec v Sloveniji živi samo v neonesnaženih vodotokih Jadranskega povodja, kar pomeni, da so kljub obsežnim gradbenim delom vodotoki v dolini Glinščice čisti, najdba raka pa je še dodatni pokazatelj dobrega ekološkega stanja vode.

Gradnja drugega tira ves čas poteka nemoteno, živeči raki koščenci na območju Glinščice pa so dokaz, da njihov naravni habitat ostaja neokrnjen.

31. 7. 2023

Skip to content