+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Različni načini gradnje viaduktov drugega tira

Na fotografijah, ki prikazujejo gradnjo viaduktov Gabrovica in Vinjan, je lepo razvidno, da se viadukta gradita na drugačen način. Če pogledamo viadukt Vinjan, vidimo, da se vodoravni del viadukta gradi tako, da se iz stebra viadukt gradi na obe strani dokler se prekladni del ne spoji s sosednjim stebrom. Voziščna konstrukcija viadukta Vinjan bo zgrajena po tehnologiji prostokonzolne gradnje. Prvotno je bila predvidena tehnologija s postopnim narivanjem, kot se uporablja pri viaduktu Gabrovica. K spremembi tehnologije in zasnove viadukta se je pristopilo, ker je bil v delu Vinjanske doline z geološko-geomehanskimi raziskavami ugotovljen fosilni plaz. Dolžina viadukta Vinjan znaša 620 metrov, razponi med stebri so stometrski.

Pri viaduktu Gabrovica, ki poteka pod črnokalskim avtocestnim viaduktom, pa je videti, da gradnja ne poteka na enak način kot pri viaduktu Vinjan. Fotografije prikazujejo prvi betonski del, ki se s pomočjo modrega kljuna za narivanje potiska na prvi steber viadukta s koprske smeri. Ko bo končan naslednji betonski del, se bo skupaj s prvim delom potisnil naprej, bližje prvemu stebru in potem preko naslednjega stebra itd. To se bo ponovilo 13-krat, dolžina teh betonskih delov, ki jih imenujemo takti, znaša 32 metrov. Voziščna konstrukcija viadukta Gabrovica se gradi po tehnologiji postopnega narivanja s pomočjo pomožne jeklene konstrukcije – kljuna za narivanje. Narivanje poteka v smeri iz Kopra proti Ljubljani.

Tehnologija gradnje pri vseh treh viaduktih na trasi drugega tira je drugačna: viadukt Glinščica, ki je že zgrajen, se je gradil na fiksnem podpornem jeklenem odru.

31. 3. 2023

Skip to content