+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si
NASLOV

BESEDILO, če želimo nov sestavek kliknemo podvoji in naredimo podobno.

NASLOV 2

BESEDILO 2

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradnja drugega tira poteka v celoti na osnovi koncepta trajnosti, ki temelji na ekonomskem, družbenem in okoljskem razvoju. Pri gradnji predorov in viaduktov se uporablja najsodobnejša tehnologija in visokokakovostni materiali.

TEHNIČNO OPAZOVANJE

Med gradnjo drugega tira se izvaja obsežen program tehničnega opazovanja, ki obsega geološko, hidrogeološko in krasoslovno spremljavo, geodetske in geotehnične meritve ter različne geofizikalne preiskave. S tem se zagotavlja ekonomska učinkovitost, optimizacija izkopnih del in podpornih ukrepov, trajnost in varnost med gradnjo in kasneje v času obratovanja proge.

TEN-T

Na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) se prepleta devet koridorjev, od tega dva potekata čez ozemlje Slovenije. To sta Sredozemski in Baltsko-jadranski koridor, katerega sestavni del je tudi Drugi tir, nova železniška proga med Divačo in Koprom.

TIR

Na večini dolžine železniške proge drugega tira, na 85 odstotkih, bo vgrajen tir na togi podlagi, razen na odprtem delu trase (preostalih 15 odstotkov), kjer je predviden tir na gredi.

Tir na togi podlagi bo uporabljen na večini trase proge v skupni dolžini 23 kilometrov, in sicer v predoru Lokev (T1), viaduktu Glinščica, predoru Beka (T2), nato viaduktu Gabrovica, v preostalih predorih (T3 do T7), po zemeljskem telesu proge, v viaduktu Vinjan ter vse do izstopnega portala predora T8.

Tir na gredi pa je predviden v uporabi od postaje Divača do vstopnega portala predora Lokev (T1) in od izstopnega portala predora Škofije (T8) do postaje Koper tovorna.

Tir na togi podlagi                                                     Tir na gredi

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pri gradnji drugega tira in predvsem ravnanju z viški materiala (apnenec, fliš in izkopni material) družba 2TDK uresničuje cilje trajnostnega razvoja in ravna v skladu s filozofijo zelenega in krožnega gospodarstva. Tako npr. pri ravnanju z viški flišnega materiala pomenijo krajši prevozi z gradbišč predorov do kamnoloma Černotiče, tudi 2-krat nižje izpuste toplogrednih plinov, 2-krat manjšo zakisalost okolice in 19-krat manjši vpliv na nastanek ozonske luknje.

TERMINSKI NAČRT

Terminski načrt projekta Drugi tir zajema vsa dela in druge aktivnosti za dokončanje gradnje in predaje nove proge v redno obratovanje.

Dela so pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper v osnovi razdeljena na dve časovni fazi, na izvedbi pripravljalnih in glavnih del, razdeljenih na tri sklope, ki vključujejo izgradnjo predorov, premostitvenih objektov, trase proge, elektrostrojne opreme predorov, vozno omrežje, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A
NASLOV

BESEDILO, če želimo nov sestavek kliknemo podvoji in naredimo podobno.

NASLOV 2

BESEDILO 2

B
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

C
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Č
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

D
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

E
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

F
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

G
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

H
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

J
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

K
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

L
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

M
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

N
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

P
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

R
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

S
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Š
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

T

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradnja drugega tira poteka v celoti na osnovi koncepta trajnosti, ki temelji na ekonomskem, družbenem in okoljskem razvoju. Pri gradnji predorov in viaduktov se uporablja najsodobnejša tehnologija in visokokakovostni materiali.

TEHNIČNO OPAZOVANJE

Med gradnjo drugega tira se izvaja obsežen program tehničnega opazovanja, ki obsega geološko, hidrogeološko in krasoslovno spremljavo, geodetske in geotehnične meritve ter različne geofizikalne preiskave. S tem se zagotavlja ekonomska učinkovitost, optimizacija izkopnih del in podpornih ukrepov, trajnost in varnost med gradnjo in kasneje v času obratovanja proge.

TEN-T

Na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) se prepleta devet koridorjev, od tega dva potekata čez ozemlje Slovenije. To sta Sredozemski in Baltsko-jadranski koridor, katerega sestavni del je tudi Drugi tir, nova železniška proga med Divačo in Koprom.

TIR

Na večini dolžine železniške proge drugega tira, na 85 odstotkih, bo vgrajen tir na togi podlagi, razen na odprtem delu trase (preostalih 15 odstotkov), kjer je predviden tir na gredi.

Tir na togi podlagi bo uporabljen na večini trase proge v skupni dolžini 23 kilometrov, in sicer v predoru Lokev (T1), viaduktu Glinščica, predoru Beka (T2), nato viaduktu Gabrovica, v preostalih predorih (T3 do T7), po zemeljskem telesu proge, v viaduktu Vinjan ter vse do izstopnega portala predora T8.

Tir na gredi pa je predviden v uporabi od postaje Divača do vstopnega portala predora Lokev (T1) in od izstopnega portala predora Škofije (T8) do postaje Koper tovorna.

Tir na togi podlagi                                                     Tir na gredi

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pri gradnji drugega tira in predvsem ravnanju z viški materiala (apnenec, fliš in izkopni material) družba 2TDK uresničuje cilje trajnostnega razvoja in ravna v skladu s filozofijo zelenega in krožnega gospodarstva. Tako npr. pri ravnanju z viški flišnega materiala pomenijo krajši prevozi z gradbišč predorov do kamnoloma Černotiče, tudi 2-krat nižje izpuste toplogrednih plinov, 2-krat manjšo zakisalost okolice in 19-krat manjši vpliv na nastanek ozonske luknje.

TERMINSKI NAČRT

Terminski načrt projekta Drugi tir zajema vsa dela in druge aktivnosti za dokončanje gradnje in predaje nove proge v redno obratovanje.

Dela so pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper v osnovi razdeljena na dve časovni fazi, na izvedbi pripravljalnih in glavnih del, razdeljenih na tri sklope, ki vključujejo izgradnjo predorov, premostitvenih objektov, trase proge, elektrostrojne opreme predorov, vozno omrežje, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

U
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

V
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Z
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ž
This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content