+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Svetovalne in druge storitve

Vrsta posla: Pogodba za izvedbo pregleda stanja zemljišč izvedenih dostopnih cest projekta desnega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 13. 5. 2024
Pogodbeni partner: GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 6.400,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Sporazum o razvezi pogodbe št. 25/2023 za izvedbo javnega naročila: »Izvedba notranjih revizij«
Datum sklenitve: 8. 5. 2024
Pogodbeni partner: 4E d.o.o., Cesta Adama Dušaka 3, Hrastnik
Pogodbena vrednost: 0,00
Trajanje pogodbe: 10. 5. 2024

 

Vrsta posla: Pogodba o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 25. 3. 2024
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Cukrov, o.p., d.o.o., Tivolska c. 48, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 99,80 EUR/na uro brez DDV
Trajanje pogodbe: 25. 3. 2025

 

Vrsta posla: Pogodba za izvedbo pravnega svetovanja in zastopanja v odškodninskih primerih
Datum sklenitve: 4. 4. 2024
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Prostran, o.p., d.o.o., Železna c. 14, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 120,00 EUR/na uro brez DDV
Trajanje pogodbe: 4. 4. 2026

 

Vrsta posla: Pogodba za opravljanje odvetniških storitev
Datum sklenitve: 25. 3. 2024
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o., Taborska c. 13, Grosuplje
Pogodbena vrednost: 150,00 EUR/na uro brez DDV
Trajanje pogodbe: 25. 3. 2025

 

Vrsta posla: Pogodba o poslovnem sodelovanju – opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
Datum sklenitve: 13. 3. 2024
Pogodbeni partner: AGIL d.o.o., Brnčičeva ulica 11, Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 3.657,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2026
Vrsta posla: Pogodba za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe izgradnje drugega tira Divača-Koper na delih, kjer je prišlo do sprememb projektnih rešitev
Datum sklenitve: 7. 2. 2024
Pogodbeni partner: GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.900,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 7. 2. 2026
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje storitev finančnega svetovanja za projekt drugi tir Divača-Koper
Datum sklenitve: 29. 1. 2024
Pogodbeni partner: JV: KF Finance d.o.o. ter Prometni inštitut d.o.o.
Pogodbena vrednost: 336.800,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 29. 1. 2027

 

Vrsta posla: Aneks k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za Komunikacijske aktivnosti in promocijo projekta Drugi tir, nove železniške proge Divača-Koper, za obdobje 2022-2023, sklop D- organiziranje dogodkov projekta
Datum sklenitve: 29. 12. 2023
Pogodbeni partner: ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve, d.o.o., Čučkova ulica 5, Ptuj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2024

 

Vrsta posla: Pogodba za izdelavo strategije kriznega komuniciranja družbe 2TDK d.o.o.
Datum sklenitve: 21. 12. 2023
Pogodbeni partner: R.INŽENIRING d.o.o., Jakčeva ulica 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 35.250,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 21.3.2024

 

Vrsta posla: Pogodba za pripravo računovodskih podlag in izračunov za vpeljavo vodenja in evidentiranja izpeljanega finančnega instrumenta kot instrumenta za varovanje pred tveganji
Datum sklenitve: 27. 10. 2023
Pogodbeni partner: ERNST & YOUNG SVETOVANJE, d.o.o., Dunajska c. 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 11.000,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 8. 1. 2024
Vrsta posla: Pogodba za »Pravno svetovanje na področju javnih naročil«
Datum sklenitve: 24.10.2023
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., vodenje projektov in svetovanje, Brnčičeva 13, Ljubljana-Črnuče
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 24.10.2024

 

Vrsta posla: Pogodba za »Pravno svetovanje za pogodbo z EIB«
Datum sklenitve: 15.9.2023
Pogodbeni partner: ODVETNIŠKA PISARNA JADEK & PENSA D.O.O., Tavčarjeva 6, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 15.12.2023

 

Vrsta posla: Pogodba za »Finančno svetovanje za pogodbo z EIB«
Datum sklenitve: 25.9.2023
Pogodbeni partner: Deloitte svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 25.12.2023

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 18/2019 za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi rib in rakov
Datum sklenitve: 10.8.2023
Pogodbeni partner: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno
Pogodbena vrednost: 5.685,75 EUR (finančni učinek oz. vrednost aneksa)
Trajanje posla: Aneks nima časovnega učinka.

 

Vrsta posla: Aneks št. 4 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper
Datum sklenitve: 25.8.2023
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 151.439,99 EUR (finančni učinek oz. vrednost aneksa)
Trajanje posla: 12 mesecev (časovni učinek oz. trajanje aneksa)

 

Vrsta posla: Pogodbo št. 29/2023 za »Izvajanje storitev poslovnega svetovanja za projekt drugi tir Divača-Koper«
Datum sklenitve: 31.8.2023
Pogodbeni partner: DIMACO, POSLOVNO SVETOVANJE, BOŽO EMERŠIČ, S.P., Pod hribom 22, 1235 Radomlje
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 6 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe
Vrsta posla: Pogodba št. 28/2023 za »Izvajanje svetovalnih storitev na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja«
Datum sklenitve: 7.8.2023
Pogodbeni partner: PROGLAS, Agencija za poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje d.o.o., Hrovača 82, Ribnica
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 12 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe

 

Vrsta posla: Pogodba o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 31.7.2023
Pogodbeni partner: ODVETNIŠKA PISARNA JADEK & PENSA D.O.O., Tavčarjeva 6, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Obračun po urni postavki glede na dejansko opravljene storitve
Trajanje posla: 31.5.2025

 

Vrsta posla: Pogodba št. 25/2023 za izvedbo javnega naročila: “Izvedba notranjih revizij”
Datum sklenitve: 1.8.2023
Pogodbeni partner: 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., Cesta Adama Dušaka 3, Hrastnik
Pogodbena vrednost: 133.786,67 EUR
Trajanje posla: 3 leta od podpisa pogodbe

 

Vrsta posla: Prevod vsebin za informacijsko točko Divača (naročilnica)
Datum sklenitve: 6.7.2023
Pogodbeni partner: MULTILINGUAL PRO D.O.O., SLOVENSKA CESTA 19, LJUBLJANA
Pogodbena vrednost: 401,28 EUR
Trajanje posla: enkratno dejanje (20.7.2023)

 

Vrsta posla: Prevod odgovorov za CINEA (naročilnica)
Datum sklenitve: 12.7.2023
Pogodbeni partner: MULTILINGUAL PRO D.O.O., SLOVENSKA CESTA 19, LJUBLJANA
Pogodbena vrednost: 313,50 EUR
Trajanje posla: enkratno dejanje (17.7.2023)

 

Vrsta posla: Davčno svetovanje na področju pravice do odbitka DDV (naročilnica)
Datum sklenitve: 21.7.2023
Pogodbeni partner: MODRI NASVET D.O.O., Brodarjev trg 6, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.040,00 EUR
Trajanje posla: 14 dni od prejema naročilnice
Vrsta posla: Pogodba o sponzorstvu buildingSmart skupščine
Datum sklenitve: 16.5.2023
Pogodbeni partner: SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ,  Slovenčeva ulica 93, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 2.500,00 EUR
Trajanje posla: Enkratno dejanje
Vrsta posla: Neodvisno revizijsko poročilo za Vmesno poročilo CEF2017 (naročilnica)
Datum sklenitve: 15.6.2023
Pogodbeni partner: BDO REVIZIJA D.O.O., CESTA V MESTNI LOG 1, LJUBLJANA
Pogodbena vrednost: 4.000,00 EUR
Trajanje posla: Enkratno dejanje, najkasneje do 31.7.2023

 

Vrsta posla: Poslovno in finančno svetovanje pri izdelavi Poslovnega načrta družbe 2TDK (naročilnica)
Datum sklenitve: 1.6.2022
Pogodbeni partner: Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, Novo mesto
Pogodbena vrednost: 4.560,00 EUR
Trajanje posla: 7 dni od oddaje naročila

 

Vrsta posla: Podpora pri pripravi in izvajanju komunikacij za potrebe NIP2 (naročilnica)
Datum sklenitve: 26.5.2023
Pogodbeni partner: PRoglas d.o.o., Hrovača 82, 1310 Ribnica
Pogodbena vrednost: do 5.000,00 EUR
Trajanje posla: 30 dni od prejema naročilnice z možnostjo podaljšanja
Vrsta posla: Tolmačenje v angleški jezik ob ogledu gradbišč drugega tira direktorjev EU železnic (naročilnica)
Datum sklenitve: 24.5.2023
Pogodbeni partner: POLIGLOT JEZIKOVNA TOČKA PAULA MILENA POVŠE S.P., Dalmatinova ulica 9, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 563,19
Trajanje posla: Enkratno dejanje (25.5.2023)

 

Vrsta posla: Prevod povzetka novelacije investicijskega programa (NIP2) (naročilnica)
Datum sklenitve: 25.5.2023
Pogodbeni partner: MULTILINGUAL PRO D.O.O., SLOVENSKA CESTA 19, LJUBLJANA
Pogodbena vrednost: 636,84
Trajanje posla: 31.5.2023

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 20/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 20.04.2023
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 12.000,00 EUR (vrednost aneksa)
Trajanje posla: Podaljšanje veljavnosti pogodbe do 31.12.2024.

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 22/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 20.04.2023
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.
Pogodbena vrednost: 12.000,00 EUR (vrednost aneksa)
Trajanje posla: Podaljšanje veljavnosti pogodbe do 31.12.2024.
Vrsta posla: Svetovalna pogodba št. 11/2023
Datum sklenitve: 29.3.2023
Pogodbeni partner: DIMACO, poslovno svetovanje, Božo Emeršič, s.p.
Pogodbena vrednost: 7.500,00 EUR
Trajanje posla: 3 meseci od pričetka veljavnosti pogodbe

 

Vrsta posla: Pogodba št. 6/2023 za dopolnitev Novelacije investicijskega programa (NIP2) za Drugi tir Divača – Koper
Datum sklenitve: 20.3.2023
Pogodbeni partner: Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, Novo mesto
Pogodbena vrednost: 13.500,00 EUR
Trajanje posla: 21 dni od pridobitve vseh vhodnih podatkov

 

Vrsta posla: Analiza vpliva gibanja vrednosti obrestne opcije na računovodske izkaze
Datum sklenitve: 9.3.2023
Pogodbeni partner: ERNST & YOUNG SVETOVANJE D.O.O., Dunajska cesta 111, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 7.500,00 EUR
Trajanje posla: 14 dni od prejema naročilnice

 

Vrsta posla: Priprava odgovorov na revizorjevo bančno pismo po stanju na dan 31.12.2022
Datum sklenitve: 3.3.2023
Pogodbeni partner: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20,49 EUR
Trajanje posla: Enkratno dejanje – marec 2023.
Vrsta posla: Dodatek št. 4 k pogodbi za Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega železniškega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe z dne 12. 1. 2021
Datum sklenitve: 9.3.2023
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Vrednost dodatka: 20.964,71 EUR
Trajanje posla: 31.12.2024
Vrsta posla: Izdelava idejne zasnove za preverbo ustreznega omilitvenega ukrepa na lokaciji Dekani (T8) (naročilnica)
Datum sklenitve: 10.2.2023
Pogodbeni partner: PS PROSTOR D.O.O. KOPER, PRISTANIŠKA ULICA 12, KOPER
Pogodbena vrednost: 1.760,00 EUR
Trajanje posla: 14 dni od dneva prejema naročila

 

Vrsta posla: Izdelava aktuarskega izračuna za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na dan 31.12.2022 (naročilnica)
Datum sklenitve: 20.1.2023
Pogodbeni partner: ACTIOMA D.O.O., NOVO POLJE, CESTA XVI/5A, LJUBLJANA-POLJE
Pogodbena vrednost: 266,00 EUR
Trajanje posla: 10.2.2023

 

Vrsta posla: Pogodba št. 1/2023 za »Storitve notranje revizije družbe 2TDK, d.o.o. za poslovno leto 2022«
Datum sklenitve: 17.1.2023
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 34.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31.6.2023
Vrsta posla: Izdelava pravnega mnenja (naročilnica)
Datum sklenitve: 9.1.2023
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna MIRKO BANDELJ, TRDINOVA ULICA 7, LJUBLJANA
Pogodbena vrednost: 300,00 EUR
Trajanje posla: Enkratno dejanje – takoj.
Vrsta posla: Aneks št. 3 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper
Datum sklenitve: 27.12.2022
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnega učinka (spreminja se le cena urne postavke).
Trajanje pogodbe: Aneks nima časovnega učinka.
Vrsta posla: Pogodba št.: 23/2022 za Revizijo računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 družbe 2TDK, d.o.o.
Datum sklenitve: 22.12.2022
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 56.160,00 EUR
Trajanje pogodbe: 28.3.2025

 

 

Vrsta posla: Pogodba št.: 21/2022 za Izdelavo preliminarne študije »Postavitev sončnih elektrarn na trasi drugega tira Divača – Koper«
Datum sklenitve: 2.11.2022
Pogodbeni partner: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 39.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: 4 mesece od uvedbe v delo

 

Vrsta posla: Pogodba št.: 20/2022 za Izdelavo dokumentacije za izvedbo omilitvenih ukrepov vpliva gradnje drugega tira nove železniške proge Divača – Koper – objekt Dekani 22
Datum sklenitve: 21.10.2022
Pogodbeni partner: PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje d.o.o. Koper
Pogodbena vrednost: 11.600,00 EUR
Trajanje pogodbe: 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o svetovalnih storitvah pri izvajanju programa dela notranje revizije
Datum sklenitve: 19.9.2022
Pogodbeni partner: 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., Cesta Adama Dušaka 3, 1430 Hrastnik
Pogodbena vrednost: 3.240,00 EUR (vrednost aneksa)
Trajanje pogodbe: 30.12.2023

 

Vrsta posla: Pogodba št.: 17/2022 za sklenitev zavarovanja splošne odgovornosti, kolektivnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanja poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti
Datum sklenitve: 29.9.2022
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.816,47 EUR (brez DPZP)
Trajanje pogodbe: 13.9.2023
Vrsta posla: POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA št.: 18/2022 za »Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.«
Datum sklenitve: 19.9.2022
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 169.000,00 EUR (brez DPZP)
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

 

Vrsta posla: Pogodba št. 15/2022 za Izvedbo informacijske točke (razstavni prostor) za drugi železniški tir Divača-Koper, lokacija Klanec
Datum sklenitve: 5.9.2022
Pogodbeni partner: RPS d.o.o. Ljubljana, Cesta v Gorice 3, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 24.775,00
Trajanje pogodbe: 75 koledarskih dni od podpisa pogodbe, a ne kasneje kot vključno 15.11.2022

 

Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper
Datum sklenitve: 25.8.2022
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnega učinka.
Trajanje pogodbe: Z aneksom se rok za izvedbo pogodbeno prevzetih obveznosti podaljša za 12 mesecev, tako da po novem skupaj znaša 48 mesecev.

 

Vrsta posla: Aneks št.: 4 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017
Datum sklenitve: 22.7.2022
Pogodbeni partner: JV KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica (vodilni partner), EURO – ASFALT d.o.o., Rajlovac bb, 71000

Sarajevo, Bosna in Hercegovina, ki posluje preko EURO – ASFALT d.o.o., podružnica Slovenija, Ulica Vita Kraigheija 3,2000 Maribor (partner)

Pogodbena vrednost: 1.208.678,01 EUR
Trajanje pogodbe: Aneks nima časovnega učinka.
Vrsta posla: Pogodba št. 16/2022 o opravljanju storitev pravnega svetovanja
Datum sklenitve: 19.8.2022
Pogodbeni partner: ODVETNIŠKA DRUŽBA ZUPANČIČ o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe

 

Vrsta posla: Pogodba št. 14/2022 za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača – Koper za obdobje do konca gradnje/1
Datum sklenitve: 8.8.2022
Pogodbeni partner: MATRIKA ZVO, zdravje, varstvo, okolje, d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 22.750,00 EUR
Trajanje pogodbe: Najkasneje do 28.2.2027 oziroma do konca gradnje drugega tira

 

Vrsta posla: Pogodba za izdelavo novelacije investicijskega programa (NIP2) za Drugi tir Divača – Koper
Datum sklenitve: 14.6.2022
Pogodbeni partner: Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, Novo mesto
Pogodbena vrednost: 35.000,00 EUR
Trajanje posla: 50 dni od uvedbe v delo

 

Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper z dne 27.3.2022
Datum sklenitve: 24.6.2022
Pogodbeni partner: JV – MARKOMARK NIVAL, d.o.o., Draženci 102, Hajdina (vodilni partner), NIVAL INVEST d.o.o., Draženci 102, Hajdina (partner) in EKOREL d.o.o., Laze 18a, Kranj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: Z aneksom se podaljša rok, tako da se vsa pogodbena dela izvedejo do 23.7.2022, vse ostale pogodbene obveznosti pa do 4.9.2022.
Vrsta posla: Sporazum o prenehanju pogodbe za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača – Koper za obdobje do konca gradnje z dne 2. 3. 2021, št. 11/2021
Datum sklenitve: 4. 7. 2022
Pogodbeni partner: Svetovanje in izobraževanje, Maja Brozovič s.p., Kidričeva 82, Trzin
Pogodbena vrednost: /
Trajanje pogodbe: /
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Komunikacijske aktivnosti in promocijo projekta Drugi tir, nove železniške proge Divača-Koper, za obdobje 2022-2023, sklop D- organiziranje dogodkov projekta
Datum sklenitve: 01. 03. 2022
Pogodbeni partner: ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve, d.o.o., Čučkova ulica 5, Ptuj
Pogodbena vrednost: 23.400,00
Trajanje pogodbe: 31.12.2023
Vrsta posla: Pogodba o sponzorstvu posveta
Datum sklenitve: 2. 6. 2022
Pogodbeni partner: Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj, Slovenčeva ulica 93, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 500,00 EUR
Trajanje pogodbe: /
Vrsta posla: Dodatek št. 3 k pogodbi za Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega železniškega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe z dne 12. 1. 2021
Datum sklenitve: 30. 5. 2022
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Dodatek nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 31.12.2022

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št.: 5/2022 za Izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) zunanje ureditve za Info točko Divača v okviru projekta drugega železniškega tira Divača-Koper
Datum sklenitve: 23. 05. 2022
Pogodbeni partner: KOLEKTI TEKTONIKA D.O.O., Mestni trg 18, 4220 Škofja Loka
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic
Trajanje pogodbe: 01. 07. 2022
Vrsta posla: Pogodba št.: 7/2022 za Kreativno zasnovo in izdelavo ter gostovanje spletne strani
Datum sklenitve: 21. 04. 2022
Pogodbeni partner: AGENCIJA DAMN, oglaševanje in video produkcija d.o.o., Pupinova ulica 4, Maribor
Pogodbena vrednost: 30.100,00
Trajanje pogodbe: 01. 07. 2024
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo javnega naročila: »Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb in kontroling projekta Drugi tir Divača – Koper«
Datum sklenitve: 26. 04. 2022
Pogodbeni partner: 360EMC informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 113.960,00
Trajanje pogodbe: 36 mesecev od podpisa pogodbe

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 41/2021 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2020
Datum sklenitve: 07. 06. 2021
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.000,00
Trajanje pogodbe: 30. 06. 2021
Vrsta posla: Aneks št. 2 k pogodbi št. 41/2021 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2020
Datum sklenitve: 30. 06. 2021
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 20. 07. 2021
Vrsta posla: Dodatek št. 1 k pogodbi za Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega železniškega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe z dne 12. 1. 2021
Datum sklenitve: 20. 09. 2021
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Dodatek nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 12. 01. 2022
Vrsta posla: Pogodba št.: 43/2021 »Storitev primerjave količin materialov in geoanaliza v dolžini 2.3 km s skeongramom in georadarjem«
Datum sklenitve: 29. 12. 2021
Pogodbeni partner: ONEDRONE d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 36, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.800,00
Trajanje pogodbe: 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe
Vrsta posla: Pogodba o svetovalnih storitvah pri izvajanju programa dela notranje revizije
Datum sklenitve: 30. 12. 2021
Pogodbeni partner: 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., Cesta Adama Dušaka 3, 1430 Hrastnik
Pogodbena vrednost: 90,00 EUR/ uro
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2022
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo javnega naročila: »Vzpostavitev in upravljanje platforme skupnega podatkovnega okolja (CDE – Common data environment) za fazo gradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper«
Datum sklenitve: 17. 01. 2022
Pogodbeni partner: KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija
Pogodbena vrednost: 346.802,00
Trajanje pogodbe: 60 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do zaključka gradnje
Vrsta posla: Pogodba št.: 5/2022 za Izdelavo projekta za izvedbo (PZI) zunanje ureditve za Info točko Divača v okviru projekta drugega železniškega tira »Divača – Koper«
Datum sklenitve: 23. 02. 2022
Pogodbeni partner: KOLEKTIV TEKTONIKA d.o.o., Mestni trg 18, 4220 Škofja Loka
Pogodbena vrednost: 13.000,00
Trajanje pogodbe: 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 01. 03. 2022
Pogodbeni partner: JV IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana (vodilni partner);

Bo-Ra-tec GmbH, Hegelstrasse 5, 99423 Weimar, Nemčija (partner);

Geodata Ziviltechnikergesellschaft mbH, Hans-Kudlich-Strasse 28, 8700 Leoben, Avstrija (partner);

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana (partner);

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana (partner)

Pogodbena vrednost: 1.610.400,00
Trajanje pogodbe: predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta drugi tir, nove železniške proge Divača – Koper, za obdobje 2022-2023, Sklop A – storitve promocije
Datum sklenitve: 01. 03. 2022
Pogodbeni partner: MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, družba za tržno komuniciranje, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 89.990,00
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2023
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju – opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom št. AK-18-17
Datum sklenitve: 04. 03. 2022
Pogodbeni partner: AGIL d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana Črnuče
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 12. 03. 2024
Vrsta posla: Pogodba o sodelovanju pri postavitvi paviljona Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala v okviru »Mednarodnega sejma gradbeništva Megra 2022« med 21. in 23. aprilom na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni
Datum sklenitve: 24. 03 .2022
Pogodbeni partner: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM), Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 2.675,00
Trajanje pogodbe: 23. 04. 2022
Vrsta posla: Dodatek št. 2 k pogodbi za Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega železniškega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe z dne 12. 1. 2021
Datum sklenitve: 24. 03. 2022
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Dodatek nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 31. 05 .2022
Vrsta posla: Pogodba št. 6/2022 za Izdelavo idejne in kreativne zasnove za info točke drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 29. 03. 2022
Pogodbeni partner: Agencija 101, inovativne marketinške in organizacijske rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 21.500,00
Trajanje pogodbe: 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe

 

 

 

Vrsta posla: Aneks k pogodbi št. 7/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 29. 12. 2021
Pogodbeni partner: Odvetnik Franci Kodela, Industrijska c. 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: nima finančnih posledic, podaljšanje pogodbenega obdobja
Trajanje pogodbe: 4. 3. 2023

 

Vrsta posla: POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA št.: 34/2021 za »Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.«
Datum sklenitve: 21. 09. 2021
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 151.000,00 EUR brez DPZP
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št. 21/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje II. tira železniške proge Divača – Koper – Področje železniškega omrežja
Datum sklenitve: 5. 10. 2021
Pogodbeni partner: TSEProj, Tehnično svetovanje in projektiranje Bojan Vučko s.p., Mandeljčeva pot 11, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: 5.000,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo revizije PZI načrtov s področja gradbeništva za viadukta Gabrovica in Vinjan na trasi drugega tira proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 7. 10. 2021
Pogodbeni partner: SPIT gradbeni Inženiring d.o.o., Vojkova cesta 19, 5000 Nova Gorica
Pogodbena vrednost: 74.000,00
Trajanje pogodbe: Predvidoma do decembra 2021
Vrsta posla: Aneks št. 1 k POGODBI ŠT. 12/2021 za izvedbo oblikovanja in tiska časopisa Drugi tir
Datum sklenitve: 18. 10. 2021
Pogodbeni partner: Agencija ODMEV, družba za strateško komuniciranje, d.o.o., Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.960,00
Trajanje pogodbe: 9. 1. 2022
Vrsta posla: Pogodba za zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelavo viškov materiala 2. tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 19. 10. 2021
Pogodbeni partner: JV Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem VOC EKOLOGIJA d.o.o.
Pogodbena vrednost: 14.652.638,60
Trajanje pogodbe: 60 mesecev
Vrsta posla: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Datum sklenitve: 21. 10. 2021
Pogodbeni partner: POGODBA št.: 35/2021 Za sklenitev zavarovanja splošne odgovornost, zavarovanja elektronske opreme, kolektivnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanja poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti
Pogodbena vrednost: 13.410,74
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

 

Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper
Datum sklenitve: 25. 8. 2021
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Se ne spreminja.
Trajanje pogodbe: 36 mesecev.
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper: odsek 1 in 2
Datum sklenitve: 14. 7. 2021
Pogodbeni partner: JV:

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, SI-1260 Ljubljana – Polje (partner);

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (partner).

Pogodbena vrednost: 4.505.258,59
Trajanje pogodbe: 66 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 28/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 7. 7. 2021
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Pogodba št. 32/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 31. 8. 2021
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 30.000,00
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Pogodba št. 21/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje železniškega omrežja«
Datum sklenitve: 25. 5. 2021
Pogodbeni partner: TSEProj, Tehnično svetovanje in projektiranje, Bojan Vučko s.p., Mandeljčeva pot 11, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: 2.400,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 14/2021 za izvedbo javnega naročila za Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača – Koper
Datum sklenitve: 21. 5. 2021
Pogodbeni partner: MIND INŽENIRING, gradnja, inženiring in projektiranje, d. o. o., Ljutomerska cesta 38, SI-2270 Ormož
Pogodbena vrednost: 1.844.940,00
Trajanje pogodbe: 72 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 22/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje elektroenergetskih naprav«
Datum sklenitve: 18. 5. 2021
Pogodbeni partner: ELEKTROENERGETIKA, Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, 3320 Velenje
Pogodbena vrednost: 3.840,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 19/2021 za Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 14. 5. 2021
Pogodbeni partner: JV:

IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana (partner);

GEOTOČKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana (partner);

DIBIT Messtechnik GmbH, Framsweg 16, AT-6020 lnnsbruck (partner);

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana (partner)

Pogodbena vrednost: 13.971.666,00
Trajanje pogodbe: Predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 18/2021 za Izvedbo kontrolnih geodetskih meritev pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 10. 5. 2021
Pogodbeni partner: GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.300,00
Trajanje pogodbe: Predvidoma 8 mesecev
Vrsta posla: Pogodba 15/2021 za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal
Datum sklenitve: 5. 5. 2021
Pogodbeni partner: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost: 403.613.361,12
Trajanje pogodbe: 40 mesecev po datumu začetka
Vrsta posla: Pogodba št. 17/2021 za PZI podhoda in dostopnih poti do podhoda za pešce in kolesarje pod novo progo Divača – Koper in deviacijo obstoječe proge št. 60 Divača – cepišče Prešnica
Datum sklenitve: 21. 4. 2021
Pogodbeni partner: Projektiva NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje
Pogodbena vrednost: 28.350,00
Trajanje pogodbe: 3 mesece od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi I. faze ureditve območja deponije Bekovec pri izgradnji drugega tira Divača – Koper 
Datum sklenitve: 9. 4. 2021
Pogodbeni partner: IGMAT – Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana – Polje
Pogodbena vrednost: 6.450,14
Trajanje pogodbe: 8 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper
Datum sklenitve: 31. 03. 2021
Pogodbeni partner: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost: 224.749.369,00
Trajanje pogodbe: 36 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi O POSLOVNEM SODELOVANJU – OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ŠT. AK-18-17
Datum sklenitve: 11. 3. 2021
Pogodbeni partner: Agil d.o.o, Brnčičeva ulica 11,1231 Ljubljana Črnuče
Pogodbena vrednost: 80,00/leto
Trajanje pogodbe: 12.03.2021
Vrsta posla: Pogodba št. 12/2021 za izvedbo »Oblikovanja in tiska časopisa Drugi tir«
Datum sklenitve: 9. 3. 2021
Pogodbeni partner: Agencija ODMEV, družba za strateško komuniciranje, d.o.o., Gregorčičeva 3,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.840,00  
Trajanje pogodbe: 10 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 11/2021 za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača – Koper za obdobje do konca gradnje
Datum sklenitve: 2. 3. 2021
Pogodbeni partner: Svetovanje in izobraževanje. Maja Brozovič s.p., Kidričeva 82,1236 Trzin
Pogodbena vrednost: 33.791,00  
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 10/2021 za izdelavo »Strokovne študije možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača-Koper« (strokovna študija)
Datum sklenitve: 22. 2. 2021
Pogodbeni partner: PKG Šprinzer Mirko s.p.. Projekti krožnega gospodarstva, Ruška cesta 7, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 26.950,00  
Trajanje pogodbe: 22. 3. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp – Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«
Datum sklenitve: 19. 2. 2021
Pogodbeni partner: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Poljanska cesta 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 16.207,12  
Trajanje pogodbe: 90 dni od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 7/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 4. 2. 2021
Pogodbeni partner: Odvetnik Franci Kodela, Industrijska c. 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00  
Trajanje pogodbe: 4. 2. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 2/2021 za izvedbo “Storitev lektoriranja slovenskih besedil in prevajanja v angleški jezik”
Datum sklenitve: 1. 2. 2021
Pogodbeni partner: Jezikovna agencija TAIA INT, prevajanje in storitve, d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.500,00  
Trajanje pogodbe: 1. 2. 2022
Vrsta posla: Pogodba št. 5/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnega naročanja
Datum sklenitve: 29. 1. 2021
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče 
Pogodbena vrednost: 70,00/uro  
Trajanje pogodbe: 29. 1. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 61/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 26. 1. 2021
Pogodbeni partner: VITOMA PR, Percepcijsko upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 50,00/uro  
Trajanje pogodbe: 26. 1. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 60/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 26. 1. 2021
Pogodbeni partner: Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 75,00/uro  
Trajanje pogodbe: 26. 1. 2022
Vrsta posla: Pogodba št. 4/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnih naročil
Datum sklenitve: 22. 1. 2021
Pogodbeni partner: LEGAL X, pravne in poslovne rešitve, d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana  
Pogodbena vrednost: 100,00/uro  
Trajanje pogodbe: 22. 1. 2022
Vrsta posla: Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe
Datum sklenitve: 12. 1. 2021
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 70.133,20 
Trajanje pogodbe: Skladno s posameznimi pogodbeno določenimi roki in dinamiko del
Vrsta posla: POGODBA št.: 62/2020 O OPRAVLJANJU ODVETNIŠKIH STORITEV (Izdelava internih aktov)
Datum sklenitve: 4. 1. 2021
Pogodbeni partner: Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.000,00  
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev 
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020
Datum sklenitve: 3. 12. 2020
Pogodbeni partner: ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 15. 2. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 54/2020 za nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 11. 2020
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.718.723,26
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 05/2018 o izvedbi javnega naročila za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 9. 11. 2020
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2023
Vrsta posla: Aneks št. 2 k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti
Datum sklenitve: 13. 10. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 9. 1. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 51/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 8. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 125,00 EUR (gospodarsko pravo) in 100,00 EUR (javna naročila)
Trajanje pogodbe: 3 leta 

 

Vrsta posla: Pogodba št. 41/2020 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovno leto 2020
Datum sklenitve: 7. 10. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 37.129,00
Trajanje pogodbe: 31. 03. 2021
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah 
Datum sklenitve: 6. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah nadzornemu svetu
Datum sklenitve: 6. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: Urna postavka 150,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba št. 50/2020 o izvedbi javnega naročila za Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.
Datum sklenitve: 16. 09. 2020
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 138.500,00 brez DPZP oz. 150.272,50 z DPZP
Trajanje pogodbe: 13. 09. 2021
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020
Datum sklenitve: 06. 09. 2020
Pogodbeni partner: ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 4. 12. 2020
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2/2020 za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira
Datum sklenitve: 28. 08. 2020
Pogodbeni partner: GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 40/2020 za izvedbo uvoza digitalnih dokumentov projektne dokumentacije PZI v dokumentni sistem družbe 2TDK
Datum sklenitve: 27. 08. 2020
Pogodbeni partner: 360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče
Pogodbena vrednost: 8.198,50
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira
Datum sklenitve: 20. 08. 2020
Pogodbeni partner: JV Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana; DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana; SIQ Ljubljana, Mašera – Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.694.000,00
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 45/2020 za Revizijo predloga spremembe projektne dokumentacije objektov Most Glinščica 1, Most Glinščica 2 in Galerije Glinščica med objektoma za premostitev doline Glinščice pri gradnji drugega tira
Datum sklenitve: 14. 08. 2020
Pogodbeni partner: PONTING, inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 8.198,50
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 44/2020 za: “Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača – Koper”
Datum sklenitve: 31. 7. 2020
Pogodbeni partner: KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. (vodilni partner),
Appia družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o. (partner),
Prometni institut Ljubljana d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov (partner)
Pogodbena vrednost: 395.280,00 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Aneks št.: 3 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017
Datum sklenitve: 24. 7. 2020
Pogodbeni partner: JV Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo – podružnica Slovenija
Pogodbena vrednost: 603.178,44 EUR 
Trajanje pogodbe: 23. 12. 2020
Vrsta posla: Aneks k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti
Datum sklenitve: 9. 7. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 9 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 39/2020 za: »Zagotovitev koordinatnega sistema in operativnega poligona pred gradnjo drugega tira«
Datum sklenitve: 19. 6. 2020
Pogodbeni partner: GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 47.500 EUR
Trajanje pogodbe: 20. 12. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 35/2020 za izdelavo analize vpliva projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper na slovensko gospodarstvo
Datum sklenitve: 8. 6. 2020
Pogodbeni partner: Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 38.000 EUR
Trajanje pogodbe: 08. 07. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 31/2020 o opravljanju storitev izvedbe revizije aneksov družbe 2TDK
Datum sklenitve: 2. 6. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.000 EUR
Trajanje pogodbe: 02. 07. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 28/2020 o opravljanju storitev: “Izvedba super nadzora nad izgradnjo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper”
Datum sklenitve: 18. 5. 2020
Pogodbeni partner: DIS CONSULTING, Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 32.080,00 EUR
Trajanje pogodbe: 30. 09. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 18/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: urna postavka od 100,00 – 150,00 EUR*
(* višina urne postavke je odvisna od posameznega pravnega področja in velja, razen če bo za posamičen primer izrecno drugače dogovorjeno.)
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 19/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p. d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje
Pogodbena vrednost: urna postavka 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 20/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Matej Erjavec in partnerji d.o.o, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 21/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: urna postavka 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 22/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 23/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 24/2020 o opravljanju storitev poslovnega svetovanja na področju javnih naročil
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: Urna postavka 70,00 EUR
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divač –Koper
Datum sklenitve: 14. 4. 2020
Pogodbeni partner: GEOPORTAL, d.o.o. (vodilni partner) in ZIL INŽENIRING d.d. (partner)
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: Z aneksom se rok za izvedbo podaljša za pet mesecev, do 15. 9. 2020.
Vrsta posla: Pogodba št.: 15/2020 o opravljanju storitev: “Pravnega svetovanja na področju normativne ureditve delovanja družbe 2TDK, d.o.o. in presoja zakonitosti aktualnih odločitev”
Datum sklenitve: 31. 3. 2020
Pogodbeni partner: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 150,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 03. 2022
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 27. 3. 2020
Pogodbeni partner: JV – MARKOMARK NIVAL d.o.o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju
Pogodbena vrednost: 8.502.693,59 EUR
Trajanje pogodbe: 15 mesecev od uvedbe v delo za fazo B
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev
Datum sklenitve: 12. 3. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.600,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 7/2020 za izvedbo naročila izdelava razpisne dokumentacije za izbiro prevzemnikov zemeljskega izkopa kot gradbenega odpadka v obdelavo v okviru gradnje projekta drugi tir Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 3. 2020
Pogodbeni partner: SIB, podjetje za storitve in izobraževanje s področja javnega naročanja, d.o.o., Partizanska 6, 2000 Maribor.
Pogodbena vrednost: 2.080,00 EUR
Trajanje pogodbe: 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
Vrsta posla: Pogodba št. 12/2020 za izdelavo klasifikacijskega načrta in notranjih pravil
Datum sklenitve: 5. 3. 2020
Pogodbeni partner: 360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče
Pogodbena vrednost: 14.504,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 5. 2020
Vrsta posla: Računovodsko in davčno svetovanje na področju računovodske in davčne obravnave opredmetenega osnovnega sredstva v izgradnji (kapitalizacija stroškov z metodologijo in drugo) ter splošno računovodsko in davčno svetovanje
Datum sklenitve: 11. 2. 2020
Pogodbeni partner: Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 18.400,00 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št. 05/2018 0 izvedbi javnega naročila za Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi Il. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 11. 2. 2020
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Pogodbena vrednost: 180.328,09 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Pogodba za popis in monitoring dvoživk pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 2. 2020
Pogodbeni partner: Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.050,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Strokovna pravna pomoč v zvezi z razlago vprašanj mineralne surovine in zemeljskega izkopa kot odpadka v okviru projekta drugi tir Divača-Koper
Datum sklenitve: 3. 2. 2020
Pogodbeni partner: Pravno in poslovno svetovanje, Senko Pličanič s.p., Radio cesta 5, 1230 Domžale
Pogodbena vrednost: 18.750,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3. 8. 2020
Vrsta posla: Pogodba za BIM nadzornika za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 28. 1. 2020
Pogodbeni partner: JV Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in BEXEL Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.881.526,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2025 oz. do zaključka gradbenih del.
Vrsta posla: Aneks št.: 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017
Datum sklenitve: 24. 1. 2020
Pogodbeni partner: Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o.
Pogodbena vrednost: 551.478,55 EUR
Trajanje pogodbe: 25. 7. 2020
Vrsta posla: Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe za svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja z dne 6. 11. 2019
Datum sklenitve: 16. 1. 2020
Pogodbeni partner: Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o.
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja
Vrsta posla: Pogodba za urejevanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 9. 1. 2020
Pogodbeni partner: GEAS, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 4 mesece
Vrsta posla: Pogodba za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača-Koper (ŠU) in njenih podlag
Datum sklenitve: 9. 1. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 79.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 6 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj
Datum sklenitve: 20. 12. 2019
Pogodbeni partner: Praetor, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o, Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 20.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 17. 12. 2019
Pogodbeni partner: JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)
Pogodbena vrednost: Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja
Trajanje pogodbe: Konec leta 2025 – Z aneksom je rok za izvedbo faze A, natančneje podfaze A2, podaljšan za en (1) mesec, do 1. 3. 2020.
Vrsta posla: Pogodba za izdelavo razpisnih zahtev za izbor izvajalca za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi
Datum sklenitve: 17. 12. 2019
Pogodbeni partner: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 19.400,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Dodatek k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 9. 4. 2019
Datum sklenitve: 9. 12. 2019
Pogodbeni partner: Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Skladno s Pogodbo
Vrsta posla: Določitev optimalnega scenarija za ravnanje z viški materiala
Datum sklenitve: 27. 11. 2019
Pogodbeni partner: E-NET OKOLJE d.o.o.
Pogodbena vrednost: 43.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: 17. 12. 2019
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št. 08/2018 o opravljanju storitev – poslovne IT rešitve
Datum sklenitve: 21. 11. 2019
Pogodbeni partner: Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani
Pogodbena vrednost: 9.755,40 EUR
Trajanje pogodbe: 23. 5. 2020
Vrsta posla: Storitve zavarovalnega posredništva
Datum sklenitve: 12. 11. 2019
Pogodbeni partner: ZA & SVET, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
Pogodbena vrednost: Zaslužek izvajalca je izključno posredniška provizija
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 6. 11. 2019
Pogodbeni partner: Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v razponu od 70,00 – 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 18 mesecev (Opomba: izvajalec je odstopil od pogodbe.)
Vrsta posla: Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 6. 11. 2019
Pogodbeni partner: Stratkom, strateško komuniciranje d.o.o.
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 75,00 EUR
Trajanje pogodbe: 18 mesecev
Vrsta posla: Pogodba o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 29. 10. 2019
Pogodbeni partner: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 556.760,00 EUR
Trajanje pogodbe: 15. 4. 2020
Vrsta posla: Izdelava izvedbenega načrta nove začasne obvozne ceste mimo vasi Beka – podaljšek dostopne ceste T2a za navezavo na lokalno cesto LC – 625502 in rekonstrukcijo lokalne ceste LC – 625502
Datum sklenitve: 21. 10. 2019
Pogodbeni partner: Lineal, biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 38.640,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2019
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila št.: 26/2019 za “Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK d.o.o.”
Datum sklenitve: 3. 10. 2019
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 88.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: 2. 10. 2020
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK
Datum sklenitve: 30. 9. 2019
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 28.770,00 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 3. 2022
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2431-17-300034 za predmet Javnega naročila: »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper« z dne 20.4. 2017
Datum sklenitve: 11. 9. 2019
Pogodbeni partner: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: Do izvedbe pogodbenih obvez.
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 26. 8. 2019
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 516.151,76 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Pogodba za vzpostavitev sistema varnega upravljanja subjekta, ki izvaja naloge upravljavca drugega tira Divača – Koper
Datum sklenitve: 19. 8. 2019
Pogodbeni partner: INTERLINGUA d.o.o., Erjavčeva ulica 73, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 19.950,00 EUR
Trajanje pogodbe: 2 meseca od sklenitve pogodbe.
Vrsta posla: Pogodbo o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – 2 sklopa: Popisi in monitoring habitatnih tipov ter Popisi in monitoring vodnih organizmov
Datum sklenitve: 31. 7. 2019
Pogodbeni partner: Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 105.750,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt drugi tir železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 29. 7. 2019
Pogodbeni partner: DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.. Dunajska cesta 165,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 163.620,00 EUR
Trajanje pogodbe: 30. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev
Datum sklenitve: 15. 7. 2019
Pogodbeni partner: Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Pogodbena vrednost: 18.800,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi ptic (gnezdilke in sova uharica)
Datum sklenitve: 11. 7. 2019
Pogodbeni partner: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.115,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi rib in rakov
Datum sklenitve: 5. 7. 2019
Pogodbeni partner: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno
Pogodbena vrednost: 22.088,00 EUR
Trajanje pogodbe: 5. 7. 2026
Vrsta posla: Pogodba o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 17. 6. 2019
Pogodbeni partner: JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)
Pogodbena vrednost: 17.499.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Konec leta 2025
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska 20,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o. p., d. o. o.. Taborska cesta 13, Grosuplje
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača – Koper«
Datum sklenitve: 28. 5. 2019
Pogodbeni partner: Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 166.258,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev
Datum sklenitve: 24. 5. 2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.260,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 24. 05. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk, Cesta v Gorice 34,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Pogodba za iskanje in selekcijo kadra
Datum sklenitve: 22. 5. 2019
Pogodbeni partner: Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 4.520,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o zavarovalnem posredništvu
Datum sklenitve: 10. 05. 2019
Pogodbeni partner: GrECo JLT, posredovanje na področju zavarovanja, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Cena ni bila predmet ponudb.
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba o storitvah STA servisa in fotografiranja po naročilu
Datum sklenitve: 7. 5. 2019
Pogodbeni partner: Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 250,00 EUR/mesec storitev STA servisa; 240,00 EUR za 2 uri fotografiranja po naročilu
Trajanje pogodbe: 15. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju pravnih storitev
Datum sklenitve: 9. 4. 2019
Pogodbeni partner: Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Pogodba o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj
Datum sklenitve: 29. 3. 2019
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Izvajanje storitev notranje revizije v letu 2019
Datum sklenitve: 27. 3. 2019
Pogodbeni partner: Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 19.952,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 1. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev
Datum sklenitve: 8. 3. 2019
Pogodbeni partner: ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, Cesta XV1/5A, Ljubljana-Polje
Pogodbena vrednost: 132,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi o reviziji računovodskih izkazov za leto 2019
Datum sklenitve: 1. 3. 2019
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: 26. 3. 2019
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 14. 2. 2019
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 272.947,38 EUR
Trajanje pogodbe: 1. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 11/2018 o izvedbi javnega naročila za Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 19. 2. 2019
Pogodbeni partner: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva u. 14, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 392.059,30 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov
Datum sklenitve: 15. 2. 2019
Pogodbeni partner: Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.840,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira želetniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 14. 2. 2019
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 272.947,38 EUR
Trajanje pogodbe: 1. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah
Datum sklenitve: 5. 2. 2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 8.100,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 10/2018 o opravljanju storitev – varnostni pregled
Datum sklenitve: 4. 1. 2019
Pogodbeni partner: SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: 7 dni
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju storitev – poslovne IT rešitve
Datum sklenitve: 23. 11. 2018
Pogodbeni partner: Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani
Pogodbena vrednost: 14.167,20 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti
Datum sklenitve: 16. 11. 2018
Pogodbeni partner: Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.740,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper z dne 21.12.2017 (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)
Datum sklenitve: 5. 11. 2018
Pogodbeni partner: JV Kolektor CPG d.o.o., partner – EURO ASFALT, prenosnik – DRSI
Pogodbena vrednost: 11.867.277,27 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 2. 11. 2018
Pogodbeni partner: Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 990,00 EUR
Trajanje pogodbe: 5. 11. 2018
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi naročila za Naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 26. 10. 2018
Pogodbeni partner: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 204.364,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
Datum sklenitve: 23. 10. 2018
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 7.796,40 EUR
Trajanje pogodbe: 23. 10. 2020
Vrsta posla: Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI
Datum sklenitve: 16. 10. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300159 za “Izdelava sprememb izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za drugi tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikosti glavnih cevi” o prenosu pogodbenega razmerja (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)
Datum sklenitve: 11. 10. 2018
Pogodbeni partner: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., prenosnik – DRSI
Pogodbena vrednost: 118.059,00 EUR
Trajanje pogodbe: 16. 2. 2019
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 10. 2018
Pogodbeni partner: BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.600,00 EUR
Trajanje pogodbe: Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300034 za “Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira Divača-Koper” o prenosu pogodbenega razmerja (prenosnik DRSI)
Datum sklenitve: 9. 10. 2018
Pogodbeni partner: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – izvajalec (prenosnik DRSI)
Pogodbena vrednost: 10.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 9. 10. 2018
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.166.515,32 EUR
Trajanje pogodbe: 730 dni od uvedbe v delo
Vrsta posla: Aneks št. 1 o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt 2. tir železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 8. 10. 2018
Pogodbeni partner: Deloitte svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 680.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: faza A: 3 mesece od podpisa pogodbe – 29. 4. 2018
faza B: 6 mesecev od podpisa pogodbe – 29. 7. 2018
faza C: 12 mesecev po zaključku faze B – 29. 7. 2019
Vrsta posla: Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz “Pogodbe o izvedbi dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom”
Datum sklenitve: 4. 10. 2018
Pogodbeni partner: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. – izvajalec (prenosnik DRSI)
Pogodbena vrednost: 810.150,94 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev od sklenitve pogodbe in ko je s strani izvajalca dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – 6. 10. 2019
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi naročila za Krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 4. 10. 2018
Pogodbeni partner: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Pogodbena vrednost: 630.912,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 01/2018 za izdelavo elaborata o preprečevanju im zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča
Datum sklenitve: 6. 9. 2018
Pogodbeni partner: Požarni sektor, Družba za varnost, d.o.o., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina
Pogodbena vrednost: 3.450,00 EUR
Trajanje pogodbe: 27. 9. 2018
Vrsta posla: Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK
Datum sklenitve: 3. 9. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018
Datum sklenitve: 29. 6. 2018
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 2. 2019
Vrsta posla: Pogodba o reviziji računovodskih izkazov
Datum sklenitve: 29. 6. 2018
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 14. 5. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 6.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o poslovnem sodelovanju – opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom št. AK-18-17
Datum sklenitve: 12. 3. 2018
Pogodbeni partner: Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 80,00 EUR/letno
Trajanje pogodbe: 36 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 7. 2. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 1.820,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1
Datum sklenitve: 17. 01. 2018
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.575,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o pripravi pravnega mnenja
Datum sklenitve: 10. 1. 2018
Pogodbeni partner: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 2.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab
Datum sklenitve: 22. 11. 2017
Pogodbeni partner: Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.500,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 20. 11. 2017
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk
Pogodbena vrednost: 18.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Izvajanje storitev na področju računalniške informatike
Datum sklenitve: 24. 7. 2017
Pogodbeni partner: ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,
Pogodbena vrednost za posamezni mesec: 160,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2017
Vrsta posla: Posodobitev spletne strani
Datum izdaje naročilnice: 14. 6. 2017
Pogodbeni partner: Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.
Pogodbena vrednost: 4.983,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 10 delovnih dni
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov za leto 2017
Datum sklenitve: 12. 5. 2017
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.879,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:
Trajanje pogodbe: 15. 3. 2018
Vrsta posla: Izvedba notranje revizije
Datum sklenitve: 13. 4. 2017
Pogodbeni partner: Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.
Pogodbena vrednost: 2.480,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: 2.080,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2017
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov za leto 2016
Datum sklenitve: 23. 12. 2016
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 15. 3. 2017
Vrsta posla: Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 3. 10. 2016
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 479.508,80 EUR
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018: 110.383,17 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2018
Pogodba št.: 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp – Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«

Skladno z 4.a členom Zakona o informacijah javnega značaja, objavljamo seznam svetovalnih pogodb:

Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper
Datum sklenitve: 25. 8. 2021
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Se ne spreminja.
Trajanje pogodbe: 36 mesecev.
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper: odsek 1 in 2
Datum sklenitve: 14. 7. 2021
Pogodbeni partner: JV:

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, SI-1260 Ljubljana – Polje (partner);

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (partner).

Pogodbena vrednost: 4.505.258,59
Trajanje pogodbe: 66 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 28/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 7. 7. 2021
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Pogodba št. 32/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 31. 8. 2021
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 30.000,00
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Pogodba št. 21/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje železniškega omrežja«
Datum sklenitve: 25. 5. 2021
Pogodbeni partner: TSEProj, Tehnično svetovanje in projektiranje, Bojan Vučko s.p., Mandeljčeva pot 11, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: 2.400,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 14/2021 za izvedbo javnega naročila za Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača – Koper
Datum sklenitve: 21. 5. 2021
Pogodbeni partner: MIND INŽENIRING, gradnja, inženiring in projektiranje, d. o. o., Ljutomerska cesta 38, SI-2270 Ormož
Pogodbena vrednost: 1.844.940,00
Trajanje pogodbe: 72 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 22/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje elektroenergetskih naprav«
Datum sklenitve: 18. 5. 2021
Pogodbeni partner: ELEKTROENERGETIKA, Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, 3320 Velenje
Pogodbena vrednost: 3.840,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 19/2021 za Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 14. 5. 2021
Pogodbeni partner: JV:

IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana (partner);

GEOTOČKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana (partner);

DIBIT Messtechnik GmbH, Framsweg 16, AT-6020 lnnsbruck (partner);

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana (partner)

Pogodbena vrednost: 13.971.666,00
Trajanje pogodbe: Predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 18/2021 za Izvedbo kontrolnih geodetskih meritev pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 10. 5. 2021
Pogodbeni partner: GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.300,00
Trajanje pogodbe: Predvidoma 8 mesecev
Vrsta posla: Pogodba 15/2021 za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal
Datum sklenitve: 5. 5. 2021
Pogodbeni partner: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost: 403.613.361,12
Trajanje pogodbe: 40 mesecev po datumu začetka
Vrsta posla: Pogodba št. 17/2021 za PZI podhoda in dostopnih poti do podhoda za pešce in kolesarje pod novo progo Divača – Koper in deviacijo obstoječe proge št. 60 Divača – cepišče Prešnica
Datum sklenitve: 21. 4. 2021
Pogodbeni partner: Projektiva NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje
Pogodbena vrednost: 28.350,00
Trajanje pogodbe: 3 mesece od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi I. faze ureditve območja deponije Bekovec pri izgradnji drugega tira Divača – Koper 
Datum sklenitve: 9. 4. 2021
Pogodbeni partner: IGMAT – Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana – Polje
Pogodbena vrednost: 6.450,14
Trajanje pogodbe: 8 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper
Datum sklenitve: 31. 03. 2021
Pogodbeni partner: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost: 224.749.369,00
Trajanje pogodbe: 36 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi O POSLOVNEM SODELOVANJU – OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ŠT. AK-18-17
Datum sklenitve: 11. 3. 2021
Pogodbeni partner: Agil d.o.o, Brnčičeva ulica 11,1231 Ljubljana Črnuče
Pogodbena vrednost: 80,00/leto
Trajanje pogodbe: 12.03.2021
Vrsta posla: Pogodba št. 12/2021 za izvedbo »Oblikovanja in tiska časopisa Drugi tir«
Datum sklenitve: 9. 3. 2021
Pogodbeni partner: Agencija ODMEV, družba za strateško komuniciranje, d.o.o., Gregorčičeva 3,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.840,00  
Trajanje pogodbe: 10 mesecev
Vrsta posla: Pogodba št. 11/2021 za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača – Koper za obdobje do konca gradnje
Datum sklenitve: 2. 3. 2021
Pogodbeni partner: Svetovanje in izobraževanje. Maja Brozovič s.p., Kidričeva 82,1236 Trzin
Pogodbena vrednost: 33.791,00  
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 10/2021 za izdelavo »Strokovne študije možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača-Koper«
Datum sklenitve: 22. 2. 2021
Pogodbeni partner: PKG Šprinzer Mirko s.p.. Projekti krožnega gospodarstva, Ruška cesta 7, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 26.950,00  
Trajanje pogodbe: 22. 3. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp – Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«
Datum sklenitve: 19. 2. 2021
Pogodbeni partner: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Poljanska cesta 40, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 16.207,12  
Trajanje pogodbe: 90 dni od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 7/2021 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 4. 2. 2021
Pogodbeni partner: Odvetnik Franci Kodela, Industrijska c. 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00  
Trajanje pogodbe: 4. 2. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 2/2021 za izvedbo “Storitev lektoriranja slovenskih besedil in prevajanja v angleški jezik”
Datum sklenitve: 1. 2. 2021
Pogodbeni partner: Jezikovna agencija TAIA INT, prevajanje in storitve, d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.500,00  
Trajanje pogodbe: 1. 2. 2022
Vrsta posla: Pogodba št. 5/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnega naročanja
Datum sklenitve: 29. 1. 2021
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče 
Pogodbena vrednost: 70,00/uro  
Trajanje pogodbe: 29. 1. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 61/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 26. 1. 2021
Pogodbeni partner: VITOMA PR, Percepcijsko upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 50,00/uro  
Trajanje pogodbe: 26. 1. 2022
Vrsta posla: POGODBA ŠT. 60/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 26. 1. 2021
Pogodbeni partner: Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 75,00/uro  
Trajanje pogodbe: 26. 1. 2022
Vrsta posla: Pogodba št. 4/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnih naročil
Datum sklenitve: 22. 1. 2021
Pogodbeni partner: LEGAL X, pravne in poslovne rešitve, d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana  
Pogodbena vrednost: 100,00/uro  
Trajanje pogodbe: 22. 1. 2022
Vrsta posla: Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper za prvo etapo izvedbe
Datum sklenitve: 12. 1. 2021
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: 70.133,20 
Trajanje pogodbe: Skladno s posameznimi pogodbeno določenimi roki in dinamiko del
Vrsta posla: POGODBA št.: 62/2020 O OPRAVLJANJU ODVETNIŠKIH STORITEV (Izdelava internih aktov)
Datum sklenitve: 4. 1. 2021
Pogodbeni partner: Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.000,00  
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev 
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020
Datum sklenitve: 3. 12. 2020
Pogodbeni partner: ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 15. 2. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 54/2020 za nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 11. 2020
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.718.723,26
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 05/2018 o izvedbi javnega naročila za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 9. 11. 2020
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2023
Vrsta posla: Aneks št. 2 k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti
Datum sklenitve: 13. 10. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 9. 1. 2021
Vrsta posla: Pogodba št. 51/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 8. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 125,00 EUR (gospodarsko pravo) in 100,00 EUR (javna naročila)
Trajanje pogodbe: 3 leta 

 

Vrsta posla: Pogodba št. 41/2020 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovno leto 2020
Datum sklenitve: 7. 10. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 37.129,00
Trajanje pogodbe: 31. 03. 2021
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah 
Datum sklenitve: 6. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah nadzornemu svetu
Datum sklenitve: 6. 10. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
Pogodbena vrednost: Urna postavka 150,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba št. 50/2020 o izvedbi javnega naročila za Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.
Datum sklenitve: 16. 09. 2020
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 138.500,00 brez DPZP oz. 150.272,50 z DPZP
Trajanje pogodbe: 13. 09. 2021
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020
Datum sklenitve: 06. 09. 2020
Pogodbeni partner: ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 4. 12. 2020
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2/2020 za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira
Datum sklenitve: 28. 08. 2020
Pogodbeni partner: GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic. 
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 40/2020 za izvedbo uvoza digitalnih dokumentov projektne dokumentacije PZI v dokumentni sistem družbe 2TDK
Datum sklenitve: 27. 08. 2020
Pogodbeni partner: 360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče
Pogodbena vrednost: 8.198,50
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira
Datum sklenitve: 20. 08. 2020
Pogodbeni partner: JV Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana; DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana; SIQ Ljubljana, Mašera – Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.694.000,00
Trajanje pogodbe: 72 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 45/2020 za Revizijo predloga spremembe projektne dokumentacije objektov Most Glinščica 1, Most Glinščica 2 in Galerije Glinščica med objektoma za premostitev doline Glinščice pri gradnji drugega tira
Datum sklenitve: 14. 08. 2020
Pogodbeni partner: PONTING, inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 8.198,50
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 44/2020 za: “Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača – Koper”
Datum sklenitve: 31. 7. 2020
Pogodbeni partner: KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. (vodilni partner),
Appia družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o. (partner),
Prometni institut Ljubljana d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov (partner)
Pogodbena vrednost: 395.280,00 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Aneks št.: 3 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017
Datum sklenitve: 24. 7. 2020
Pogodbeni partner: JV Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo – podružnica Slovenija
Pogodbena vrednost: 603.178,44 EUR 
Trajanje pogodbe: 23. 12. 2020
Vrsta posla: Aneks k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti
Datum sklenitve: 9. 7. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Aneks nima finančnih posledic.
Trajanje pogodbe: 9 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 39/2020 za: »Zagotovitev koordinatnega sistema in operativnega poligona pred gradnjo drugega tira«
Datum sklenitve: 19. 6. 2020
Pogodbeni partner: GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 47.500 EUR
Trajanje pogodbe: 20. 12. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 35/2020 za izdelavo analize vpliva projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper na slovensko gospodarstvo
Datum sklenitve: 8. 6. 2020
Pogodbeni partner: Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 38.000 EUR
Trajanje pogodbe: 08. 07. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 31/2020 o opravljanju storitev izvedbe revizije aneksov družbe 2TDK
Datum sklenitve: 2. 6. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.000 EUR
Trajanje pogodbe: 02. 07. 2020
Vrsta posla: Pogodba št.: 28/2020 o opravljanju storitev: “Izvedba super nadzora nad izgradnjo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper”
Datum sklenitve: 18. 5. 2020
Pogodbeni partner: DIS CONSULTING, Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 32.080,00 EUR
Trajanje pogodbe: 30. 09. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 18/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: urna postavka od 100,00 – 150,00 EUR*
(* višina urne postavke je odvisna od posameznega pravnega področja in velja, razen če bo za posamičen primer izrecno drugače dogovorjeno.)
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 19/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p. d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje
Pogodbena vrednost: urna postavka 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 20/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Matej Erjavec in partnerji d.o.o, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 21/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: urna postavka 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 22/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 23/2020 o opravljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3 leta
Vrsta posla: Pogodba št. 24/2020 o opravljanju storitev poslovnega svetovanja na področju javnih naročil
Datum sklenitve: 22. 4. 2020
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: Urna postavka 70,00 EUR
Trajanje pogodbe: 1 leto
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divač –Koper
Datum sklenitve: 14. 4. 2020
Pogodbeni partner: GEOPORTAL, d.o.o. (vodilni partner) in ZIL INŽENIRING d.d. (partner)
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: Z aneksom se rok za izvedbo podaljša za pet mesecev, do 15. 9. 2020.
Vrsta posla: Pogodba št.: 15/2020 o opravljanju storitev: “Pravnega svetovanja na področju normativne ureditve delovanja družbe 2TDK, d.o.o. in presoja zakonitosti aktualnih odločitev”
Datum sklenitve: 31. 3. 2020
Pogodbeni partner: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka 150,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 03. 2022
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 27. 3. 2020
Pogodbeni partner: JV – MARKOMARK NIVAL d.o.o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju
Pogodbena vrednost: 8.502.693,59 EUR
Trajanje pogodbe: 15 mesecev od uvedbe v delo za fazo B
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev
Datum sklenitve: 12. 3. 2020
Pogodbeni partner: KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.600,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 7/2020 za izvedbo naročila izdelava razpisne dokumentacije za izbiro prevzemnikov zemeljskega izkopa kot gradbenega odpadka v obdelavo v okviru gradnje projekta drugi tir Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 3. 2020
Pogodbeni partner: SIB, podjetje za storitve in izobraževanje s področja javnega naročanja, d.o.o., Partizanska 6, 2000 Maribor.
Pogodbena vrednost: 2.080,00 EUR
Trajanje pogodbe: 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
Vrsta posla: Pogodba št. 12/2020 za izdelavo klasifikacijskega načrta in notranjih pravil
Datum sklenitve: 5. 3. 2020
Pogodbeni partner: 360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče
Pogodbena vrednost: 14.504,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 5. 2020
Vrsta posla: Računovodsko in davčno svetovanje na področju računovodske in davčne obravnave opredmetenega osnovnega sredstva v izgradnji (kapitalizacija stroškov z metodologijo in drugo) ter splošno računovodsko in davčno svetovanje
Datum sklenitve: 11. 2. 2020
Pogodbeni partner: Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 18.400,00 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št. 05/2018 0 izvedbi javnega naročila za Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi Il. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 11. 2. 2020
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Pogodbena vrednost: 180.328,09 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Pogodba za popis in monitoring dvoživk pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 2. 2020
Pogodbeni partner: Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.050,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Strokovna pravna pomoč v zvezi z razlago vprašanj mineralne surovine in zemeljskega izkopa kot odpadka v okviru projekta drugi tir Divača-Koper
Datum sklenitve: 3. 2. 2020
Pogodbeni partner: Pravno in poslovno svetovanje, Senko Pličanič s.p., Radio cesta 5, 1230 Domžale
Pogodbena vrednost: 18.750,00 EUR
Trajanje pogodbe: 3. 8. 2020
Vrsta posla: Pogodba za BIM nadzornika za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 28. 1. 2020
Pogodbeni partner: JV Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in BEXEL Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.881.526,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2025 oz. do zaključka gradbenih del.
Vrsta posla: Aneks št.: 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017
Datum sklenitve: 24. 1. 2020
Pogodbeni partner: Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o.
Pogodbena vrednost: 551.478,55 EUR
Trajanje pogodbe: 25. 7. 2020
Vrsta posla: Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe za svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja z dne 6. 11. 2019
Datum sklenitve: 16. 1. 2020
Pogodbeni partner: Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o.
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja
Vrsta posla: Pogodba za urejevanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 9. 1. 2020
Pogodbeni partner: GEAS, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 4 mesece
Vrsta posla: Pogodba za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača-Koper (ŠU) in njenih podlag
Datum sklenitve: 9. 1. 2020
Pogodbeni partner: APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 79.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 6 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj
Datum sklenitve: 20. 12. 2019
Pogodbeni partner: Praetor, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o, Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 20.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 17. 12. 2019
Pogodbeni partner: JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)
Pogodbena vrednost: Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja
Trajanje pogodbe: Konec leta 2025 – Z aneksom je rok za izvedbo faze A, natančneje podfaze A2, podaljšan za en (1) mesec, do 1. 3. 2020.
Vrsta posla: Pogodba za izdelavo razpisnih zahtev za izbor izvajalca za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi
Datum sklenitve: 17. 12. 2019
Pogodbeni partner: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 19.400,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Dodatek k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 9. 4. 2019
Datum sklenitve: 9. 12. 2019
Pogodbeni partner: Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Skladno s Pogodbo
Vrsta posla: Določitev optimalnega scenarija za ravnanje z viški materiala
Datum sklenitve: 27. 11. 2019
Pogodbeni partner: E-NET OKOLJE d.o.o.
Pogodbena vrednost: 43.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: 17. 12. 2019
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi št. 08/2018 o opravljanju storitev – poslovne IT rešitve
Datum sklenitve: 21. 11. 2019
Pogodbeni partner: Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani
Pogodbena vrednost: 9.755,40 EUR
Trajanje pogodbe: 23. 5. 2020
Vrsta posla: Storitve zavarovalnega posredništva
Datum sklenitve: 12. 11. 2019
Pogodbeni partner: ZA & SVET, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
Pogodbena vrednost: Zaslužek izvajalca je izključno posredniška provizija
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 6. 11. 2019
Pogodbeni partner: Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v razponu od 70,00 – 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 18 mesecev (Opomba: izvajalec je odstopil od pogodbe.)
Vrsta posla: Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja
Datum sklenitve: 6. 11. 2019
Pogodbeni partner: Stratkom, strateško komuniciranje d.o.o.
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 75,00 EUR
Trajanje pogodbe: 18 mesecev
Vrsta posla: Pogodba o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 29. 10. 2019
Pogodbeni partner: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 556.760,00 EUR
Trajanje pogodbe: 15. 4. 2020
Vrsta posla: Izdelava izvedbenega načrta nove začasne obvozne ceste mimo vasi Beka – podaljšek dostopne ceste T2a za navezavo na lokalno cesto LC – 625502 in rekonstrukcijo lokalne ceste LC – 625502
Datum sklenitve: 21. 10. 2019
Pogodbeni partner: Lineal, biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 38.640,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2019
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila št.: 26/2019 za “Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK d.o.o.”
Datum sklenitve: 3. 10. 2019
Pogodbeni partner: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 88.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: 2. 10. 2020
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK
Datum sklenitve: 30. 9. 2019
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 28.770,00 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 3. 2022
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2431-17-300034 za predmet Javnega naročila: »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper« z dne 20.4. 2017
Datum sklenitve: 11. 9. 2019
Pogodbeni partner: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: Vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: Do izvedbe pogodbenih obvez.
Vrsta posla: Pogodba za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 26. 8. 2019
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 516.151,76 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla: Pogodba za vzpostavitev sistema varnega upravljanja subjekta, ki izvaja naloge upravljavca drugega tira Divača – Koper
Datum sklenitve: 19. 8. 2019
Pogodbeni partner: INTERLINGUA d.o.o., Erjavčeva ulica 73, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 19.950,00 EUR
Trajanje pogodbe: 2 meseca od sklenitve pogodbe.
Vrsta posla: Pogodbo o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – 2 sklopa: Popisi in monitoring habitatnih tipov ter Popisi in monitoring vodnih organizmov
Datum sklenitve: 31. 7. 2019
Pogodbeni partner: Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 105.750,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt drugi tir železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 29. 7. 2019
Pogodbeni partner: DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.. Dunajska cesta 165,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 163.620,00 EUR
Trajanje pogodbe: 30. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev
Datum sklenitve: 15. 7. 2019
Pogodbeni partner: Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Pogodbena vrednost: 18.800,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi ptic (gnezdilke in sova uharica)
Datum sklenitve: 11. 7. 2019
Pogodbeni partner: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.115,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo.
Vrsta posla: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – sklop: Popisi rib in rakov
Datum sklenitve: 5. 7. 2019
Pogodbeni partner: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno
Pogodbena vrednost: 22.088,00 EUR
Trajanje pogodbe: 5. 7. 2026
Vrsta posla: Pogodba o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Datum sklenitve: 17. 6. 2019
Pogodbeni partner: JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)
Pogodbena vrednost: 17.499.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: Konec leta 2025
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska 20,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o. p., d. o. o.. Taborska cesta 13, Grosuplje
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača – Koper«
Datum sklenitve: 28. 5. 2019
Pogodbeni partner: Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 166.258,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev
Datum sklenitve: 24. 5. 2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.260,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 24. 05. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk, Cesta v Gorice 34,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)
Vrsta posla: Pogodba za iskanje in selekcijo kadra
Datum sklenitve: 22. 5. 2019
Pogodbeni partner: Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 4.520,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o zavarovalnem posredništvu
Datum sklenitve: 10. 05. 2019
Pogodbeni partner: GrECo JLT, posredovanje na področju zavarovanja, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Cena ni bila predmet ponudb.
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla: Pogodba o storitvah STA servisa in fotografiranja po naročilu
Datum sklenitve: 7. 5. 2019
Pogodbeni partner: Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 250,00 EUR/mesec storitev STA servisa; 240,00 EUR za 2 uri fotografiranja po naročilu
Trajanje pogodbe: 15. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju pravnih storitev
Datum sklenitve: 9. 4. 2019
Pogodbeni partner: Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 20.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Pogodba o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj
Datum sklenitve: 29. 3. 2019
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Izvajanje storitev notranje revizije v letu 2019
Datum sklenitve: 27. 3. 2019
Pogodbeni partner: Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 19.952,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 1. 2020
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev
Datum sklenitve: 8. 3. 2019
Pogodbeni partner: ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, Cesta XV1/5A, Ljubljana-Polje
Pogodbena vrednost: 132,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi o reviziji računovodskih izkazov za leto 2019
Datum sklenitve: 1. 3. 2019
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja.
Trajanje pogodbe: 26. 3. 2019
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 14. 2. 2019
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 272.947,38 EUR
Trajanje pogodbe: 1. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba št. 11/2018 o izvedbi javnega naročila za Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 19. 2. 2019
Pogodbeni partner: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva u. 14, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 392.059,30 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov
Datum sklenitve: 15. 2. 2019
Pogodbeni partner: Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.840,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira želetniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 14. 2. 2019
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 272.947,38 EUR
Trajanje pogodbe: 1. 4. 2020
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah
Datum sklenitve: 5. 2. 2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 8.100,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba št. 10/2018 o opravljanju storitev – varnostni pregled
Datum sklenitve: 4. 1. 2019
Pogodbeni partner: SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: 7 dni
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju storitev – poslovne IT rešitve
Datum sklenitve: 23. 11. 2018
Pogodbeni partner: Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani
Pogodbena vrednost: 14.167,20 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev
Vrsta posla: Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti
Datum sklenitve: 16. 11. 2018
Pogodbeni partner: Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.740,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper z dne 21.12.2017 (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)
Datum sklenitve: 5. 11. 2018
Pogodbeni partner: JV Kolektor CPG d.o.o., partner – EURO ASFALT, prenosnik – DRSI
Pogodbena vrednost: 11.867.277,27 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 2. 11. 2018
Pogodbeni partner: Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 990,00 EUR
Trajanje pogodbe: 5. 11. 2018
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi naročila za Naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 26. 10. 2018
Pogodbeni partner: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 204.364,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
Datum sklenitve: 23. 10. 2018
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 7.796,40 EUR
Trajanje pogodbe: 23. 10. 2020
Vrsta posla: Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI
Datum sklenitve: 16. 10. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300159 za “Izdelava sprememb izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za drugi tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikosti glavnih cevi” o prenosu pogodbenega razmerja (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)
Datum sklenitve: 11. 10. 2018
Pogodbeni partner: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., prenosnik – DRSI
Pogodbena vrednost: 118.059,00 EUR
Trajanje pogodbe: 16. 2. 2019
Vrsta posla: Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 10. 2018
Pogodbeni partner: BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.600,00 EUR
Trajanje pogodbe: Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN
Vrsta posla: Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300034 za “Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira Divača-Koper” o prenosu pogodbenega razmerja (prenosnik DRSI)
Datum sklenitve: 9. 10. 2018
Pogodbeni partner: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – izvajalec (prenosnik DRSI)
Pogodbena vrednost: 10.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi javnega naročila za Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 9. 10. 2018
Pogodbeni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.166.515,32 EUR
Trajanje pogodbe: 730 dni od uvedbe v delo
Vrsta posla: Aneks št. 1 o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt 2. tir železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 8. 10. 2018
Pogodbeni partner: Deloitte svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 680.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: faza A: 3 mesece od podpisa pogodbe – 29. 4. 2018
faza B: 6 mesecev od podpisa pogodbe – 29. 7. 2018
faza C: 12 mesecev po zaključku faze B – 29. 7. 2019
Vrsta posla: Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz “Pogodbe o izvedbi dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom”
Datum sklenitve: 4. 10. 2018
Pogodbeni partner: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. – izvajalec (prenosnik DRSI)
Pogodbena vrednost: 810.150,94 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev od sklenitve pogodbe in ko je s strani izvajalca dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – 6. 10. 2019
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi naročila za Krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 4. 10. 2018
Pogodbeni partner: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Pogodbena vrednost: 630.912,00 EUR
Trajanje pogodbe: 84 mesecev od uvedbe v delo
Vrsta posla: Pogodba št. 01/2018 za izdelavo elaborata o preprečevanju im zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča
Datum sklenitve: 6. 9. 2018
Pogodbeni partner: Požarni sektor, Družba za varnost, d.o.o., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina
Pogodbena vrednost: 3.450,00 EUR
Trajanje pogodbe: 27. 9. 2018
Vrsta posla: Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK
Datum sklenitve: 3. 9. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana – Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018
Datum sklenitve: 29. 6. 2018
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 2. 2019
Vrsta posla: Pogodba o reviziji računovodskih izkazov
Datum sklenitve: 29. 6. 2018
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR
Trajanje pogodbe: 28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 14. 5. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 6.500,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o poslovnem sodelovanju – opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom št. AK-18-17
Datum sklenitve: 12. 3. 2018
Pogodbeni partner: Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 80,00 EUR/letno
Trajanje pogodbe: 36 mesecev
Vrsta posla: Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 7. 2. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 1.820,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1
Datum sklenitve: 17. 01. 2018
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.575,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev
Vrsta posla: Pogodba o pripravi pravnega mnenja
Datum sklenitve: 10. 1. 2018
Pogodbeni partner: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 2.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab
Datum sklenitve: 22. 11. 2017
Pogodbeni partner: Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.500,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 20. 11. 2017
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk
Pogodbena vrednost: 18.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve
Vrsta posla: Izvajanje storitev na področju računalniške informatike
Datum sklenitve: 24. 7. 2017
Pogodbeni partner: ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,
Pogodbena vrednost za posamezni mesec: 160,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :
Trajanje pogodbe: 31. 10. 2017
Vrsta posla: Posodobitev spletne strani
Datum izdaje naročilnice: 14. 6. 2017
Pogodbeni partner: Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.
Pogodbena vrednost: 4.983,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 10 delovnih dni
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov za leto 2017
Datum sklenitve: 12. 5. 2017
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.879,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:
Trajanje pogodbe: 15. 3. 2018
Vrsta posla: Izvedba notranje revizije
Datum sklenitve: 13. 4. 2017
Pogodbeni partner: Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.
Pogodbena vrednost: 2.480,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: 2.080,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2017
Vrsta posla: Revizija računovodskih izkazov za leto 2016
Datum sklenitve: 23. 12. 2016
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 15. 3. 2017
Vrsta posla: Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 3. 10. 2016
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 479.508,80 EUR
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018: 110.383,17 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2018
Pogodba št.: 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp – Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«
Skip to content