+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Trasa drugega tira

Trasa je bila izbrana po najvišjih kriterijih glede vplivov na okolje, varnosti, maksimalne pretočnosti in hitrostih na progi.

Zaradi velike koncentracije naravnih vrednot in zavarovanih ekološko pomembnih območij prek katerih bo potekala proga, se je večina sprva predlaganih variant izkazala kot nesprejemljiva. Ob upoštevanju strokovnih smernic in stališč z javnih predstavitev in obravnav variant, se je izoblikovala končna predorska varianta, ki so jo podprle stroka, vse lokalne skupnosti in pristojna ministrstva.

Vlada Republike Slovenije je predlagano traso drugega tira potrdila leta 2005 s sprejetjem Uredbe o Državnem lokacijskem načrtu.

Skip to content