+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Uprava družbe 2TDK je s soglasjem nadzornega sveta potrdila aneks o podražitvah in viaduktu Vinjan

Višanje cen gradbenih materialov, surovin in energentov vpliva na celotno panogo gradbeništva. Podražitve se občutijo tudi pri gradnji drugega tira. Večina gradbenih pogodb družbe 2TDK vsebuje določbo o fiksnosti cene – za slednje se je družba odločila z namenom, da bi se izognila morebitnim tveganjem, povezanim s spreminjanjem cen in pri tem sledila načelu dobrega gospodarja. A če je v gradbeni pogodbi dogovorjeno, da je cena fiksna, skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika tak dogovor velja le v primeru, če se cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, niso zvišale toliko, da bi morala biti cena za dela več kot za 10 odstotkov višja. V tem primeru lahko izvajalec zahteva razliko v ceni, vendar le (razliko) nad 10 odstotki. Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev mesečno izračunava GZS (Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala). Vrednost aneksa o podražitvah med družbo 2TDK in izvajalci del na drugem tiru nima določene vrednosti, ampak se zahtevke po povečanju na enoto obravnava skladno z indeksacijo gospodarske zbornice. Podražitve se bo tako priznavalo mesečno glede na indeks GZS-ja za pretekli mesec, ki so bili v ključnih delih preverjeni tudi z analitično metodo.

Viadukt Vinjan

Na trasi drugega tira so trije viadukti, na območju viadukta Vinjan se je izkazalo, da poteka preko potencialno nestabilnega območja. Dodatne raziskave so potrdile, da se na območju podpor viadukta nahaja fosilni plaz. Potrebne so bile spremembe, iz prvotno predvidene zasnove in izvedbe s tehnologijo postopnega narivanja se zdaj uporablja tehnologinja prostokonzolne gradnje. Zaradi varnosti je potrebno zagotoviti dolgoročno stabilnost viadukta, ki pa ima tudi številne druge prednosti. Po novem zasnovana konstrukcija viadukta bo upoštevajoč ugotovljeno stanje podlage zagotavljala bistveno večjo varnost v primeru potresa in vpliva vetra, hkrati pa se bo povečala tudi trajnost objekta. Spremembe pa bodo imele tudi finančne posledice. Vrednost aneksa znaša 2.984.244,37 brez DDV, medtem ko se bodo dolgoročno znižali stroški vzdrževanja objekta v predvideni življenjski dobi 100 let. S povečanjem razponov se bistveno znižajo tudi vplivi in posegi v prostor.

Skip to content