+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

V predoru Škofije (T8) so zaključena izkopna dela

V predoru Škofije je končan izkop in primarna podgradnja, kar pomeni, da se je v predoru zaključilo miniranje.

V začetku marca se je zgodil preboj glavne cevi predora Škofije (T8). Ko govorimo o preboju predora, govorimo o preboju kalote (zgornjega dela predorske cevi). Izkop predora pa je sestavljen iz kalote in stopnice (spodnji del). Zdaj sta izkopani stopnica in kalota v glavni in servisni cevi.

Cilj je bil, da se izkopna dela v predoru čim prej zaključijo, saj predor Škofije poteka v neposredni bližini naseljenih območij. Predvsem bi se na tem mestu radi zahvalili vsem krajanom za potrpežljivost in razumevanje v času najbolj motečih del. Zavedamo se namreč, da je življenje ob gradbišču neprijetno.

Zdaj v obeh ceveh sledijo dela, ki bodo za okoliške prebivalce veliko manj moteča. V glavni cevi predora Škofije že nekaj časa poteka izvedba talnega oboka in temeljev iz obeh smeri, z divaške smeri se izdeluje že notranji obok. Gre za faze, ki sledijo izkopnim delom.

Izkopna dela v predoru Škofije so se pričela septembra 2021 iz koprske smeri in decembra istega leta še iz divaške smeri. Istočasno se je izvajal izkop glavne kot tudi servisne cevi, glavna cev meri 3808 m, servisna pa 10 metrov več, torej 3818 metrov. Obe predorski cevi sta medsebojno povezani preko sedmih prečnikov.

10.5.2023

Skip to content