+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Vplivi na razvoj

Gradnja drugega tira predstavlja veliko razvojno priložnost za Slovenijo. Omogočila bo hitrejšo rast pretovora v koprskem pristanišču in širitev logističnih dejavnosti v celotni Sloveniji. S pravočasno izgradnjo drugega tira bomo zelo povečali konkurenčno prednost Luke Koper in izkoristili geostrateško lego Slovenije. Hkrati bomo preprečili, da bi nas evropski logistični tokovi obšli po konkurenčnih koridorjih mimo Slovenije. Logistika kot dejavnost z visoko dodano vrednostjo bo pospešila razvoj v drugih panogah gospodarstva.

Ključne koristi izgradnje drugega tira so:

  • Povečanje produktivnosti
  • Pozitiven vpliv na širjenje LK
  • Ustvarjanje delovnih mest in gospodarska rast (prispevek projekta h gospodarstvu)
  • Povečana zanesljivost transporta potnikov in tovora
  • Boljši dostop do drugih trgov
  • Izboljšane transportne povezave za potnike in boljše možnosti razvoja turizma za obalno regijo.

Drugi železniški tir Divača–Koper je v strateškem interesu Slovenije in zalednih držav, saj kar 70 % pretovorjenega blaga v Luki Koper potuje v srednjo in vzhodno Evropo. Logistični tokovi prek Slovenije se neprestano in stabilno povečujejo. Drugi železniški tir Divača–Koper je zato ključen, da Slovenija ohrani prednosti svoje geostrateške lege. Dejstvo je, da so železniške kapacitete na obstoječem tiru, ki že danes pomeni ozko grlo na dveh EU jedrnih koridorjih, presežene. Italija in Avstrija pospešeno razvijata logistične povezave pristanišč Trst in Benetke. Vsakršno odlašanje pri projektu drugi železniški tir Divača–Koper je zato nesprejemljivo, saj nas bodo v nasprotnem primeru logistične poti obšle.

 

 

Skip to content