+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Vrednost investicije

Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir znaša 928 mio EUR (brez DDV) v stalnih cenah (januar 2021) oz. 940 mio EUR v tekočih cenah. Podrobnejši prikaz je v spodnji tabeli.

Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)

 

Investicijski stroški brez DDV Tekoče cene  Stalne cene
A.     Izvedbena dela 932 916 
A.1 Sklop 1 404 404
A.2 Sklop 2 228 228
A.3 Sklop 3 256 240
A.4 Ostalo 45 45
B.      Nabave in drugi stroški 15 15 
C.     Storitve 127 127
D.     SKUPAJ (A+B+C) 1.075  1.058
E.      Rezerve za nepredvidene izdatke(% A+C, brez nepredvidenih del) 90 83
F.      Že porabljeni stroški storitev in nabav pred 2018 – 55 – 55
G.     SKUPAJ Z REZERVAMI 1.109 1.085

Vir: UIPZ, Eplan d.o.o.

Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost  (ENSV) v znesku 408 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,36% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,17.

Skip to content