+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Vrednost investicije

Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir znaša 928 mio EUR (brez DDV) v stalnih cenah (januar 2021) oz. 940 mio EUR v tekočih cenah. Podrobnejši prikaz je v spodnji tabeli.

Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)

 

Investicijski stroški brez DDV Tekoče cene  Stalne cene
A.     Izvedbena dela 821,32 811,22 
A.1 Sklop 1 403,61 403,61
A.2 Sklop 2 224,75 224,75
A.3 Sklop 3 150,41 140,32
A.4 Ostalo 42,54 42,54
B.      Nabave in drugi stroški 14,98 14,58 
C.     Storitve 124,98 124,98
D.     SKUPAJ (A+B+C) 961,25  950,78
E.      Rezerve za nepredvidene izdatke(4 % A+C, brez nepredvidenih del) 34,26  32,86
F.      Že porabljeni stroški storitev in nabav pred 2018 55,41 55,41
G.     SKUPAJ Z REZERVAMI 940,13 928,24

Vir: Prometni institut Ljubljana, d. o. o.

Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost  (ENSV) v znesku 354,9 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,22% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,07.

Skip to content