+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Zasipavanje območja Bekovec

75% trase drugega tira Divača – Koper poteka v predorih oziroma pod površino. Iz navedenega razloga bo pri gradnji nastalo okoli 4 milijone m3 izkopnega materiala, delno apnenca, fliša in zemeljskega izkopa.

Za vnos zemeljskega izkopa je, skladno z okoljskimi dokumenti, predvidena lokacija Bekovec, ki se nahaja v neposredni bližini avtocestnega izvoza Črni Kal. Lokacija je bila v prvotnem stanju hudourniška dolina Krniškega potoka, ki je bila kot taka neuporabna za morebitne kmetijske namene. Zdaj se tja odvaža zemeljski izkop iz različnih delovišč na trasi drugega tira. V fotogaleriji prikazujemo, kako je območje Bekovca bilo videti pred dvema letoma, potem se je počasi zasipavalo ter kako je videti zdaj.

Predhodno so bile na omenjeni lokaciji izvedene tudi vodnogospodarske ureditve z izvedbo pohodnega obokanega prepusta in drenažnih reber, ki odvajajo vodo v času visokih hudourniških voda. V času gradnje je Krniški potok speljan v ta že izvedeni prepust, v končni fazi pa se struga na zadnjem nivoju nasipanih teras izvede na novo. Na končnem najvišjem nasipanem nivoju bo urejen oljčni nasad, družba 2TDK bo zasadila preko 600 sadik oljk, na nižjih nivojih pa bo površina ozelenjena z avtohtonimi rastlinami.

Poseg kot tak predstavlja na eni strani omilitveni ukrep gradnje drugega tira in na drugi strani primer  dobre prakse in krožnega gospodarstva, ker se  z vnosom izkopnega materiala na degradirano in neuporabljeno območje izvede rekultivacija območja in uporaba v kmetijske namene.

28.4.2023

Skip to content