+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Zeleno in krožno gospodarstvo na drugem tiru

Pri gradnji nove železniške proge se sledi načelom zelenega in krožnega gospodarstva, kjer se viri ohranjajo, viški materialov pa znova uporabljajo. S tem se posledično zmanjšuje čezmerna poraba surovin in energije. 

Proga drugega tira poteka po geološko barvitem območju, kjer se stikata dve popolnoma različni kamnini: apnenec in fliš. Trenutno se ves izkopani apnenec iz prvega in drugega predora v celoti predela na gradbiščih drugega tira. Iz predorov Lokev (T1) in Beka (T2) bo izkopano 2.539.043 m3 apnenca. V največji večji meri bo izkopani apnenec predelan in uporabljen za izdelavo betonov, ki so potrebni predvsem pri gradnji predorov. Po izkopu namreč sledi izvedba temeljev notranjega oboka in izdelava talnega oboka, potem pa se prične betoniranje notranjega oboka.

Večji del flišnega materiala se odvaža v bližnje kamnolome in deponijo Bekovec.

Pri gradnji predorov in viaduktov na trasi drugega tira se uporabljajo visokokakovostni materiali. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezna dokazila, da izpolnjujejo vse zahteve glede kakovosti in namena uporabe ter zahteve produktnih standardov in tehničnih specifikacij.

19.5.2023

Skip to content