+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Ključni mejniki

Prva s študijami podkrepljena preučevanja možnosti nove železniške povezave med Koprom in Divačo, so bila izvedena v poznih devetdesetih letih preteklega stoletja. Spodnja časovnica ponazarja ključne mejnike od leta 1996.

Februar 2024

Preboj predora Tinjan (T4). VEČ

December 2023

Zaključek glavnih gradbenih del na viaduktu Vinjan. VEČ

December 2023

Zaključek glavnih gradbenih del na viaduktu Gabrovica.  VEČ

8.12.2023

Podpis pogodbe z EIB za 250 mio EUR. VEČ

1.9.2023

Podpis pogodbe za Sklop 3. VEČ

Avgust 2023

Zaključek deviacije proge v Divači. VEČ

Marec 2023

Preboj predora Škofije (T8). VEČ

November 2022

Preboj predora Stepani (T3). VEČ

Junij 2022

Preboj prvega predora. VEČ

Januar 2022

Izkopan prvi kilometer predorov. Več

December 2021

Objava JN za sklop 3.

September 2021

Začetek izkopa predorov.

5. maj 2021

Pričetek glavnih gradbenih del.

Marec 2021

Podpis pogodbe za odsek Črni Kal–Koper.

September 2020

80 milijonov kohezijskih sredstev projektu Drugi tir.

Maj 2020

2TDK podpisala dolgoročno kreditno pogodbo z NLB.

Maj 2020

Za gradnjo drugega tira desetim priznana usposobljenost.

Marec 2020

Podpisana pogodba za gradnjo objektov čez dolino Glinščice.

Januar 2020

29 prijav za glavna gradbena dela, 15 za odsek Divača-Črni Kal in 14 za odsek Črni Kal-Koper.

December 2019

DZ potrdil poroštveni zakon za drugi tir in del tretje razvojne osi.

November 2019

Objavljena razpisa za glavna dela na progi drugega tira.

Oktober 2019

Vlada RS potrdila besedilo predloga poroštvenega zakona za drugi tir in tretjo razvojno os.

Avgust 2019

2TDK in SŽ-Infrastruktura podpisali Pogodbo o upravljanju drugega tira.

Junij 2019

Podpisana pogodba za izdelavo PZI projektov v BIM okolju.

INEA – Evropska komisija potrdila, da 2TDK izpolnjuje pogoje za sprostitev 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz razpisa CEF 2017-blending.

Maj 2019

Svet direktorjev EIB odobril posojilo za izgradnjo drugega tira.

Podpisana koncesijska pogodba med Vlado RS in družbo 2TDK.

Nadzorni svet družbe 2TDK podal pozitivno mnenje k Strategiji javnega naročanja

April 2019

Vlada RS izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom.

Marec 2019

Začela se je gradnja dostopnih cest do trase drugega tira železniške proge Divača–Koper.

V Uradnem listu RS objavljen sklep o uvedbi povečanja uporabnine. Začne se uporabljati 1. januarja 2020, je – v skladu z zakonom o drugem tiru – tretji vir financiranja projekta.

Februar 2019

Vlada RS z uredbo določila vrste tovora in jih uvrstila v posamezne kategorije za odmero takse na pretovor v Koprskem tovornem pristanišču. Taksa na pretovor se začne obračunavati s 1. marcem 2019, je – v skladu z zakonom o drugem tiru – drugi vir financiranja projekta.

Januar 2019

Vlada RS kot skupščina družbe 2TDK potrdila investicijski program za graditev drugega tira železniške proge Divača-Koper.

Avgust 2018

Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o prenosu gradbenega dovoljenja za gradnjo drugega tira na družbo 2TDK.

Julij 2018

Začel veljati zakon o drugem tiru (Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper).

Maj 2018

Podpisan Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za 109 milijonov evrov.

Marec 2018

Podpisan dodatek k pogodbi o dodelitvi 44,3 mio EUR nepovratnih sredstev za pripravljalna dela, ki omogoča pričetek gradnje dostopnih cest.

Marec 2018

Državna volilna komisija za 13. maj razpisala ponovitveni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača–Koper.

December 2017

Podpisana pogodba za gradnjo dostopnih cest za drugi tir v višini 14,4 mio EUR.

November 2017

Evropska komisija odobrila 109 milijonov nepovratnih evropskih sredstev (IPE Blending 2017).

November 2017

2TDK d.o.o. podpisal pogodbo o subvenciji v vrednosti 44,3 milijona evrov (Instrument za povezovanje Evrope)

September 2017

24. septembra 2017 so volivci s 53 % glasov za potrdili Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Julij 2017

Slovenija oddala vlogo na IPE Blending razpis za gradnjo 7 predorov na drugem tiru železniške proge Divača–Koper.

Junij 2017

Vlada sprejme sklep, da bodo servisne cevi treh najdaljših predorov zgrajene v polnem profilu in da bo lahko v naslednji fazi drugi tri nadgrajen v dvotirno progo.

Maj 2017

Državni zbor ponovno potrdil zakon o drugem tiru.

April 2017

Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru.

April 2017

Državni zbor potrdil zakon o drugem tiru.

Februar 2017

Prijava Slovenije na razpis mehanizma CEF za sofinanciranje drugega tira.

December 2016

Objavljena revizija projekta, ki jo je opravilo italijansko podjetja Geodata Engineering.

Julij 2016

Konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG začne z gradnjo izvlečnega tira.

Marec 2016

Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., katere naloga bo izvedba vseh potrebnih aktivnosti za realizacijo projekta Drugi tir železniške proge Divača–Koper in vodenje investicije.

Marec 2016

Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira Divača–Koper.

Januar 2016

Vlada RS sprejela več sklepov, vezanih na nadaljnje aktivnosti glede izvedbe in financiranja projekta drugega tira Divača–Koper.

Marec 2015

Ministrstvo za infrastrukturo pridobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške proge Divača–Koper (t.i. izvlečnega tira) v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna.

Januar 2015

PGD za izgradnjo celotnega drugega tira železniške proge Divača–Koper predan na Ministrstvo za okolje in prostor (upravni organ, ki bo izdal gradbeno dovoljenje).

Oktober 2014

Agencija RS za okolje izdala dopolnilno odločbo k okoljevarstvenemu soglasju; s tem je pokrita celotna trasa nove proge.

Februar 2014

Agencija RS za okolje izdala delno okoljevarstveno soglasje.

Oktober 2010

Vlada RS izdala uredbo o začetku priprave Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper. (Tretja dopolnitev osnutka državnega prostorskega načrta, železniška povezava med Divačo in Koprom je ponovno enotirna, kot je bila predvidena z osnovno Uredbo o državnem lokacijskem načrtu iz leta 2005.)

Februar 2010

Republika Italija odstopila od trase Divača–Koper.

April 2009

Ministrstvo za promet sprejelo sklep o načrtu dvotirne proge na odseku Divača–cepišče Črni Kal in enotirne na odseku cepišče Črni Kal–Koper.

Julij 2008

Vlada RS sprejela sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper. Trasa omogoča tudi priključitev proge Divača–Trst.

Julij 2007

Ministrstvo za promet podalo pobudo na Ministrstvo za okolje in prostor za dopolnitev obstoječe Uredbe o državnem lokacijskem načrtu. Sprememba se nanaša na dvotirnost proge; spremembo iz enotirne v dvotirno progo.

April 2005

Vlada RS sprejela Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške (enotirne) proge na odseku Divača–Koper.

Junij 2001

Izdelan je idejni projekt za gradnjo drugega tira Divača–Koper.

1996

Austria Rail Engineering GmbH in SŽ – Projektivno podjetje, d.d., za takratno Ministrstvo za promet in zveze izdelala študijo upravičenosti: Povečanje kapacitet enotirne proge Divača–Koper.

Skip to content