+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Zbornik predavanj z 2. strokovne konference

Na 2. strokovni konferenci v okviru organizacije 2TDK smo obravnavali načrtovanje in izvedbo gradnje drugega tira od Divače do Kopra.

Na konferenci smo prisluhnili različnim strokovnjakom s področja gradbeništva in projektiranja, ki so udeležencem predstavili izzive in priložnosti, s katerimi smo se soočali pri umeščanju projekta Drugi tir v prostor, pri projektiranju in tudi pri gradnji posamičnih objektov na trasi. Zelo poglobljeno je bilo predstavljeno projektiranje in gradnja predorov na pobočju Tinjana, prav tako so se udeleženci v podrobnosti seznanili s pomenom celovitega programa geoloških in geofizikalnih raziskav pri razumevanju inženirsko-geoloških pogojev na odseku predorov T3 in T7.

Poseben poudarek je bil namenjen gradnji viaduktov Gabrovica, Glinščica in Vinjan, in sicer so o teh treh viaduktih bili predstavljeni izzivi predvsem z vidika naročnika ter z vidika izvajalca gradbenih del. Posebej smo bili seznanjeni tudi z gradnjo predora Škofije. Strokovno konferenco smo zaključili s predavanjem o Sklopu 3 na projektu.

Knjiga o drugem tiru

Knjiga o projektu Drugi tir: nova železniška proga Divača Koper predstavlja celostno predstavitev projekta, strnjeno na 208 straneh s fotografijami, skicami, renderji, tehtnimi besedili in razmišljanji. Publikacija umešča projekt v preteklosti, sedanjost in prihodnost, govori o pomenu drugega tira za stroko in družbo. Hkrati gre za redko priložnost, da trenutno največji infrastrukturni projekt dobi svojo predstavitev še v času gradnje, takrat ko je za javnost najbolj zanimiv.

Knjiga združuje prva razmišljanja o nujnosti vzpostavitve drugega tira železniške proge Divača–Koper, izboru trase, umeščanju v prostor, pridobitvi gradbenega dovoljenja, ustanovitvi družbe 2TDK in potrditvi zakona o drugem tiru. Nadaljuje se s finančno konstrukcijo in pridobivanjem sredstev EU. Prikazana je gradnja dostopnih cest do trase drugega tira, tudi arheološke raziskave in najdbe, varovanje okolja in narave.

Sledi osrednji sklop monografije s predstavitvijo gradnje drugega tira. Zajame tako tehnične podatke in način gradnje sedmih predorov na progi, ravnanje z izkopanim materialom, geološko-geotehnično in hidrogeološko spremljavo, materiale in tehnologijo, ki se uporablja pri gradnji in vpliva na življenjsko dobo drugega tira, predstavitev nalog inženirja na projektu in odkrite kraške jame med gradnjo predorov, kot tudi viadukte, ki zahtevajo razmislek, preden se umestijo v prostor, združeno s tehničnimi podatki in različnostjo tehnologij gradnje viaduktov. Obsega kratki odsek odprtega dela trase in predstavitev deviacija proge v Divači. Sklop se zaključi s predstavitvijo informacijskih točk na drugem tiru.

V nadaljevanju je prikazan tretji sklop, ki je tudi najava, kaj se bo, takoj ko bo končala gradnja, dogajalo na projektu.

Eden od namenov knjige je prikazati tudi mnoge kraje, vasi in zaselke ob progi drugega tira, njihove znamenitosti in posebnosti, kot je npr. dvorišče kraške ali istrske hiše, običaje in navade. Predvsem pa ljudi, ki tam živijo s svojim načinom življenja, ki pogosto združuje tradicijo in zahteve sedanjega časa. Gre za najbolj živopisen del knjige, polne fotografij.

Zaključek knjige prinaša kronologijo projekta, od začetkov projekta do danes.

Zbornik predavanj s 1. strokovne konference

Na 1. strokovni konferenci v okviru organizacije 2TDK smo se posvetili gradnji drugega tira, predvsem na 2. odseku od Črnega Kala do Kopra.

Na konferenci smo prisluhnili različnim strokovnjakom s področja gradbene stroke in projektiranja, ki so nam predstavili izzive in priložnosti, s katerimi se soočamo pri gradnji. V okviru konference smo poseben poudarek namenili 2. odseku gradnje, pri čemer smo spregovorili predvsem o gradnji najdaljšega predora na trasi 2. odseka (T8- Škofije) in o gradnji viaduktov Gabrovica ter Vinjan.

Skip to content