+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Upravičenost projekta

Ekonomska analiza je bila poleg finančne analize opravljena z namenom, da se izračuna upravičenost projekta z družbenega vidika. Pri izračunu ekonomske uspešnosti projekta (ekonomska neto sedanja vrednost – ENSV, ekonomska stopnja donosa – ESD) so bile upoštevane merljive ekonomske koristi in stroški v tabeli na naslednji strani. Poleg merljivih koristi, upoštevanih v izračunu ekonomske uspešnosti, se kot rezultat projekta pričakuje tudi realizacija spodaj navedenih nekvantificiranih oziroma kvalitativnih koristi. Te koristi niso upoštevane v izračunu ekonomske uspešnosti, vendar imajo pozitiven vpliv na družbo.

Ključne ekonomske koristi in stroški projekta

Vrsta Opis
Stroški
 • Začetni stroški investicije/investicija v osnovna sredstva (CAPEX)
 • Dodatni operativni stroški, nadomestitveni stroški in prihranki pri prenovi obstoječe proge
Koristi (kvantificirane)
 • Povečani prihodki od uporabnin uporabnikov železnic (redna uporabnina) in Povečana uporabnina
 • Prihranek operativnih stroškov za prevoznike tovora in potnike
 • Prihranek časa za prevoznike tovora in potnike zaradi krajše in hitrejše poti
 • Zmanjšana posebna tveganja obstoječe proge, ki povzročajo motnje v prometu in zaprtje proge
 • Eksterni prihranki zaradi povečane uporabe železniškega transporta
Koristi (nekvantificirane)
 • Povečanje produktivnosti
 • Pozitiven vpliv na širjenje LK
 • Ustvarjanje delovnih mest in gospodarska rast (prispevek projekta h gospodarstvu)
 • Povečana zanesljivost transporta potnikov in tovora
 • Boljši dostop do drugih trgov
 • Izboljšane transportne povezave za potnike in boljše možnosti razvoja turizma za obalno regijo

 

Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost  (ENSV) v znesku 408 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,36% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,17.

Skip to content