+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Arhiv javnih naročil

___________

Predmet naročila: Storitve izvajanja celotne funkcije notranje revizije (outsourcing) za družbo 2TDK d.o.o. za obdobje 2024 – 2026
Rok za oddajo ponudb: 29. 5. 2024 do 10:00

Predmet naročila: Zavarovanje nove proge Divača – Koper z APB napravami
Rok za oddajo ponudb: 7. 3. 2024 do 13:00

Predmet naročila: Prevzem izkopanega odpadnega materiala pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Rok za oddajo ponudb: 4. 3. 2024 do 10:00

Predmet naročila: Finančno svetovanje na projektu drugi tir Divača-Koper
Rok za oddajo ponudb: 20. 10. 2023 do 10.00

Predmet naročila: Nabava dveh dvopotnih reševalnih vozil za interveniranje v železniških predorih
Rok za oddajo ponudb: 3. 10. 2023 do 10.00

Predmet naročila: GSM-R sistem na novi progi Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 26. 9. 2023 do 13.00

Predmet naročila: Sklop 3: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 21. 03. 2022 do 10.00

Predmet naročila: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK
Rok za oddajo ponudb: 30. 08. 2022 do 10.00

Predmet naročila:Izvedba deviacije obstoječe proge v Divači
Rok za oddajo ponudb: 1. 8. 2022 do 10.00

Predmet naročila:Prilagoditev sistema ETCS zaradi deviacije obstoječe proge v Divači
Rok za oddajo ponudb: 25. 7. 2022 do 10.00

Predmet naročila:Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
Rok za oddajo ponudb: 25. 7. 2022 do 10.00

Predmet naročila:Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača–Koper
Rok za oddajo ponudb: 4. 4. 2022 do 10:00

Predmet naročila: Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge Divača–Koper za obdobje 2022–2023
Rok za oddajo ponudb: 26. 11. 2021 do 10:00

Predmet naročila: Deviacija obstoječe proge v Divači
Rok za oddajo ponudb: 15. 9. 2021 do 10:00

Predmet naročila: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi
Rok za oddajo ponudb: 30. 8. 2021 do 10:00

Predmet naročila: Poslovni najem za tri osebna vozila
Rok za oddajo ponudb: 15. 6. 2021 do 12.00

Predmet naročila: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb in kontroling projekta drugi tir Divača – Koper
Rok za oddajo: 22. 6. 2021 do 10.00 ure

Predmet naročila: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
Rok za oddajo: 24. 5. 2021 

Predmet naročila: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Rok za oddajo: 5. 3. 2021 

Predmet naročila: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
Rok za oddajo: 26. 2. 2021

Predmet naročila: Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača – Koper
Rok za oddajo: 12. 2. 2021

Predmet naročila: Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
Rok za oddajo ponudb: 3. 7. 2020

Predmet naročila: Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 29. 6. 2020

Predmet naročila: Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 19. 6. 2020

Predmet naročila: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača–Koper
Rok za oddajo prijav: 21. 5. 2020

Predmet naročila: Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača–Koper
Rok za oddajo prijav: 15. 5. 2020

Predmet naročila: Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal
Rok za oddajo prijav: 17.1.2020

Predmet naročila: Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper
Rok za oddajo prijav: 17.1.2020

Predmet naročila: Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag
Rok za oddajo ponudb: 25.10.2019

Predmet naročila: BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper
Rok za oddajo: 25.10.2019

Predmet naročila: Izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovni leti 2020 in 2021
Rok za oddajo ponudb: 27. 9. 2019

Predmet naročila: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Priloga: Vprašalnik za zavarovanje
Rok za oddajo ponudb: 30. 8. 2019

Predmet naročila:  Recenzija PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 29. 8. 2019

Predmet naročila: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Priloga: Vprašalnik za zavarovanje

Rok za oddajo ponudb: 12. 8. 2019

Predmet naročila: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper – 2 sklopa
Priloga: Priloge projektne naloge
Rok za oddajo ponudb: 20. 6. 2019

Predmet naročila: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK d.o.o.
Rok za oddajo ponudb: 30. 5. 2019

Predmet naročila: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Priloge: 
Popis stanja habitatnih tipov, flore, rib in rakov pred gradnjo II. tira železniške proge Divača-Kope v dolini Glinščice
Priloga 1 – Habitatni tipi
Rok za oddajo ponudb: 17. 5. 2019

Predmet naročila: Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Dodatna dokumentacija: Priloge projektne naloge

Rok za oddajo ponudb: 10. 5. 2019

Predmet naročila: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 24. 4. 2019

Predmet naročila: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Rok za oddajo ponudb: 15.3.2019

Predmet naročila: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper
Rok za oddajo ponudb: 24.12.2018

Predmet naročila: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira
Rok za oddajo ponudb: 22.10.2018

Predmet naročila: Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Rok za oddajo ponudb: 1.10.2018

Predmet naročila: Koordinator za varnost in zdravje pri delu
Rok za oddajo ponudb: 4.9.2018

Skip to content