+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

O DRUŽBI

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Družba 2TDK, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti države, je projektno podjetje za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani. Družbo je ustanovila Vlada RS marca 2016 z namenom, da izvede vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da z njim gospodari v času trajanja koncesijske pogodbe.

Model financiranja infrastrukturnega projekta prek projektnega podjetja je novost v praksi izvajanja investicijskih železniških projektov v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. Tak model je stalna praksa velikih infrastrukturnih projektov v Evropski uniji, na primer v Avstriji, Nemčiji, na Danskem … Ustanovitev projektnega podjetja omogoča razbremenitev državnega proračuna, soudeležbo zalednih držav ter kandidiranje na nekaterih novih evropskih razpisih, na katerih je mogoče za izgradnjo drugega tira pridobiti do 30 odstotkov evropskih nepovratnih sredstev. Gre za način financiranja projekta, ki pomeni razvojni preskok v financiranju javne železniške infrastrukture, podobno kot je pred 20 leti pomenila velik razvojni preskok ustanovitev Darsa pri gradnji slovenskega avtocestnega sistema. Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru so ustvarjeni pogoji, da se nadoknadi razvojni zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji.

Družba 2TDK je z uveljavitvijo zakona postala investitor projekta Drugi tir, izvaja pripravljalna dela, finančni inženiring in vso potrebno gradnjo, po zaključeni gradnji pa bo gospodarila z infrastrukturo v koncesijskem obdobju. Po 45 letih, ko bo pretekla koncesijska pogodba, bo Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki jo sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje.

LETNA POROČILA

Skip to content